Categories WordPress

Việt hóa plugin wpDiscuz

Việt hóa wpDiscuz

Chào các bạn. Một trong những plugin tốt nhất dành cho khu vực bình luận là wpDiscuz. Tôi có viết bài hướng dẫn sơ bộ về cách sử dụng nó ở đây. Đây cũng là tính năng tôi khuyên nâng cấp để cải thiện sự hài lòng của người dùng trên website WordPress.

Hiện tại thì wpDiscuz chưa được tác giả gốc của nó Việt hóa nên trong bài viết này tôi chia sẻ bản Việt hóa cá nhân. Nó không đầy đủ 100% nhưng về cơ bản đảm bảo giao diện bên ngoài thuần tiếng Việt.

Để Việt hóa các bạn vào phần sau (Comments > Phrases):

vào phần việt hóa

Tiếp theo bạn click vào từng tab để chỉnh sửa bản dịch. Dưới đây là phần dịch cho từng tab.

General

bản dịch cho general

Form

Việt hóa form

Comment

việt hóa comment

Date/Time

việt hóa ngày tháng
Email

việt hóa email
Notification

việt hóa notification
Follow

việt hóa Follow
Social login

việt hóa social login
User settings

việt hóa user setting

Errors

việt hóa phần error

Comments are closed.

Back to Top