Categories Cache

Tốc độ tạo mới cache của QUIC cloud không nhanh bằng với việc dùng LiteSpeed tại host gốc khi cập nhật hoặc viết bài mới

Tiêu đề đã nói rõ rồi, tôi nhận thấy độ trễ khoảng 15 – 30 phút. Nếu không dùng CDN của QUIC, việc cập nhật bài viết gần như ngay lập tức sẽ tạo cache mới, việc viết bài mới cũng ngay lập tức được cập nhật ra trang chủ.

Tuy nhiên với QUIC cloud việc này có thể mất thời gian. Cũng khá dễ hiểu vì LiteSpeed ở host gốc là giao tiếp trực tiếp với database ở host gốc luôn, trong khi đó với QUIC, nó sẽ phải nhận thông báo trang đã được cập nhật hoặc tạo mới rồi mới quay ra lấy trang cache và đẩy lên các PoP thuộc hệ thống CDN của nó.

Minh họa về độ trễ, như cái menu này tôi đã thay đổi từ All in one thành Aio cho gọn, nhưng trong khi trang chuyên mục được cập nhật rất nhanh, còn trang chủ không cập nhật ngay:

trang chủ một lúc sau mới cập nhật
trang chủ
trang chuyên mục cạp nhật ngay
trang chuyên mục

Có thể việc này về sau sẽ được cải tiến thêm (chẳng hạn 3 – 5 phút), nhưng khó mà ngay lập tức được, vì việc đấy hẳn là sẽ yêu cầu tốn kém chi phí hơn nhiều.

Khi tôi thử purge all để xóa tất cả cache thì việc cập nhật lại xuất hiện ngay lập tức- có vẻ lúc đó trang sẽ sử dụng cache từ host gốc? Câu trả lời chính xác chưa có lúc này, tôi sẽ phải tìm hiểu thêm.

Back to Top