Top 10 đệm dành cho Nam và Nữ phổ biến nhất và mang đặc trưng nam tính hoặc nữ tính nhất (mẫu SG01)

Đây là những đệm sát gần tên chính nhất phổ biến nhất ở nam giới, đồng thời những đệm này không nằm trong top 100 các đệm sát gần tên chính nhất ở nữ giới. Nhờ vậy khi sử dụng các đệm này, đặc trưng nam của tên sẽ nổi lên rõ rệt:

 1. Quốc
 2. Thành
 3. Tuấn
 4. Tấn
 5. Đức
 6. Quang
 7. Văn
 8. Đăng
 9. Duy
 10. Trung

Ngược lại, dưới đây là danh sách những đệm sát gần tên chính nhất phổ biến nhất ở nữ giới, đồng thời những đệm này không nằm trong top 100 các đệm sát gần tên chính nhất ở nam giới. Nhờ vậy khi sử dụng các đệm này, đặc trưng nữ tính của tên sẽ nổi lên rõ rệt:

 1. Quỳnh
 2. Thảo
 3. Mỹ
 4. Yến
 5. Thùy
 6. Tuyết
 7. Thu
 8. Mai
 9. Trúc
 10. Thúy

Tuy nhiên nhược điểm của các đệm này là vì chúng quá phổ biến, nên việc dùng chúng sẽ làm tăng chỉ số về mức độ trùng của tên.

Leave a Comment