Tốc độ website là gì?

Vâng, rõ ràng tốc độ website rất quan trọng, nhưng chính xác thì ý của chúng ta là gì? Có một trang web tải nhanh có nghĩa là như thế nào?

Chúng ta hay nghe mọi người nói rằng website của họ được tải trong x,y, z giây hoặc tương tự, nhưng load-tải trang không phải là khoảnh khắc duy nhất trong chuỗi thời gian trải nghiệm; kinh nghiệm cho thấy không một chỉ số riêng lẻ nào có thể có được cái nhìn toàn cảnh về hiệu suất, tốc độ. Có nhiều khoảnh khắc trong suốt trải nghiệm có thể ảnh hưởng đến việc liệu người dùng có nhận thức nó là ‘nhanh’ hay là không, và nếu bạn chỉ tập trung duy nhất vào một cái, bạn có khả năng không để ý đến các trải nghiệm tệ hại (có thể) xảy ra trong suốt khoảng thời gian còn lại.

Thay vì đo lường cách tải trang chỉ với một thông số, bạn phải chia thành các thời điểm có tính quyết định trong nhận thức, trải nghiệm của người dùng về mặt tốc độ. Khi người dùng điều hướng đến một trang web, họ thường tìm kiếm một số kiểu phản hồi nhất định:

các tiêu chí đánh giá

Các chỉ số hiệu suất truyền thống như load time (thời gian tải trang) hoặc thời gian DOMContentLoaded không đáng tin cậy, vì sự xuất hiện của chúng có thể CÓ hoặc có thể KHÔNG tương ứng với các mốc phản hồi này (4 mốc được đề cập trong bảng trên). Vì thế, các chỉ số bổ sung khác có thể được dùng để hiểu khi nào một trang cung cấp phản hồi này cho người dùng của nó:

các chỉ số tóc độ

Điều quan trọng là bạn phải hiểu được cách nhìn khác biệt ẩn bên trong mỗi chỉ số này, sau đó thiết lập những cái quan trọng với trải nghiệm người dùng của bạn. Một số doanh nghiệp thậm chí còn định nghĩa các chỉ số tùy chỉnh riêng để đáp ứng theo mong đợi của mọi người về dịch vụ của họ.

Trong trường hợp của Pinterest, người dùng muốn thấy các bức hình, vì thế họ định nghĩa một chỉ số tùy chỉnh, Pinner Wait Time, đây là sự kết hợp giữa Time to Interactive và thời gian tải ảnh nằm trên màn hình đầu tiên.

Thậm chí, cho dù load là nhiều khoảnh khắc theo thời gian, bạn vẫn có được lợi ích khi có được một chỉ số đơn lẻ cho mục tiêu giản hóa báo cáo hoặc để so sánh các trang với nhau: Cả chỉ số tốc độ (Speed Index) và điểm số Lighthouse có thể được sử dụng theo cách này.

(Dịch từ bài viết What is speed?, tác giả: Bojan Pavic và Chris Anstey, website: web[.]dev)

Viết một bình luận