Categories HTML

Thuộc tính draggable trong HTML

Ví dụ về thuộc tính draggable:

<span draggable="true">Đây là đoạn văn bản có thể kéo thả.</span>

Đây là đoạn văn bản có thể kéo thả. Ban thử di con chuột vào đây rồi kéo xem, bạn sẽ thấy văn bản di chuyển.

Định nghĩa và cách dùng

Thuộc tính kéo thả chỉ định phần tử nào đó có thể được kéo thả hoạc không.

Mẹo: Các liên kết và hình ảnh kéo thả được theo mặc định.

Mẹo: Thuộc tính kéo thả thường sử dụng tính năng drag và drop. Đọc thêm về tính năng drag và drop (kéo thả) của chúng tôi.

Trình duyệt hỗ trợ

Tất cả các trình duyệt lớn đều hỗ trợ tính năng này. Dưới đây là các phiên bản đầu tiên hỗ trọ đầy đủ các tính năng:

Trình duyệt Chrome IE FireFox Safari Opera
draggable 4.0 9.0 3.5 6.0  12.0

Cú pháp

<element draggable="true|false|auto">

Ý nghĩa:

true Chỉ định phần tử có thể kéo thả
false Chỉ định phần tử không thể kéo thả
auto Sử dụng hành vi mặc định của trình duyệt
Back to Top