Categories Tên miền

Một số thuật ngữ liên quan đến tên miền

thuật ngữ liên quan đến tên miền
 1. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) là tên viết tắt của tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế, có thẩm quyền quản lý hệ thống tên miền cấp cao nhất toàn cầu. Trụ sở của ICANN ở Hoa Kỳ và được thành lập vào năm 1998;
 2. VNNIC (Vietnam Internet Network Information Center) là tên viết tắt của Trung tâm Internet Việt Nam, đơn vị thuộc bộ Thông tin và Truyền thông. VNNIC có trụ sở tại Hà Nội và được thành lập vào năm 2000;
 3. Nhà đăng ký tên miền là tổ chức thực hiện dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền bao gồm Nhà đăng ký tên miền .vn và Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam. Ở thời điểm bài viết này VNNIC đã công nhận 15 nhà đăng ký chính thức.
 4. Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.” Tên miền bao gồm: (a) Tên miền dùng các ký tự dựa trên cơ sở bảng mã ASCII; (b) Tên miền dùng bảng chữ cái dựa trên cơ sở ngôn ngữ truyền thống của từng quốc gia, còn gọi là tên miền đa ngữ (IDN);
 5. Tên miền cấp cao nhất là dãy ký tự cuối cùng trong cấu trúc tên miền toàn cầu. Tên miền cấp cao nhất bao gồm: (a) Tên miền dùng chung cấp cao nhất (gTLD) là các đuôi tên miền “.com”; “.net”; “.edu”; “.org”; “.int”; “.biz”; “.info”; “.name”; “.pro”; “.aero”; “.museum”; “.coop” và những tên miền chung cấp cao khác. (b) Tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) là tên miền cấp cao nhất dành riêng cho mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ quy định theo tiêu chuẩn quốc tế về mã quốc gia (ISO-3166), trong đó tên miền “.vn” là tên miền quốc gia Việt Nam cấp cao nhất;
 6. Tên miền chung mới cấp cao nhất (New gTLD) là tên miền chung cấp cao nhất (gTLD) được ICANN mở rộng cấp phát trực tiếp cho các tổ chức cá nhân trên thế giới theo chương trình New gTLD. Hiện có đến 1930 New gTLD;
 7. Tên miền quốc gia Việt Nam là tập hợp tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam cấp cao nhất “.vn” và tên miền các cấp dưới tên miền cấp cao nhất khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam;
 8. Tên miền quốc tế là tên miền các cấp dưới tên miền chung cấp cao nhất (gTLD) và tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD), ngoài tên miền quốc gia Việt Nam;
 9. Tên miền các cấp (cấp 2, cấp 3,…) là các dãy ký tự tạo nên tên miền theo trật tự lần lượt nằm dưới tên miền cấp cao nhất. Ví dụ tên miền 24h.com.vn thì tên miền cấp 2 là com, tên miền cấp 3 là 24h;
 10. Địa chỉ Internet (địa chỉ IP) là địa chỉ mạng của thiết bị, máy chủ bao gồm các thế hệ địa chỉ IPv4, IPv6 và các thế hệ địa chỉ tiếp theo. Sự ra đời của IPv6 để tránh sự cạn kiệt về mặt số lượng của IPv4, theo đó IPv6 có đến 340 tỷ tỷ tỷ tỷ (2^128) địa chỉ IP trong khi IPv4 chỉ có 4,3 tỷ (2^32) IP. Sự phát triển của IoT (Internet of Thing) thúc đẩy việc áp dụng IPv6. Tại Việt Nam thì mạng IPv6 quốc gia chính thức khai trương từ ngày 6/5/2013;
 11. Số hiệu mạng là số được sử dụng để định danh một mạng máy tính tham gia vào hoạt động định tuyến chung trên Internet;
 12. Hệ thống máy chủ tên miền (hệ thống DNS) là tập hợp các cụm máy chủ được kết nối với nhau để trả lời địa chỉ IP tương ứng với một tên miền khi được hỏi đến. Hệ thống DNS do VNNIC trực tiếp quản lý phục vụ việc truy vấn địa chỉ IP cho tên miền các cấp dưới tên miền “.vn”. Hiện tại VNNIC có 7 cụm máy chủ DNS đặt ở các điểm khác nhau trên thế giới trong đó có 5 điểm trong nước và hơn 70 điểm ở nước ngoài;
 13. Dịch vụ đăng ký duy trì tên miền “.vn” là dịch vụ do các Nhà đăng ký tên miền “.vn” cung cấp cho các cơ quan, tổ chức cá nhân khả năng tạo mới, cập nhật, duy trì và quản lý tên miền các cấp dưới tên miền “.vn” trong cơ sở dữ liệu tên miền và hệ thống DNS quốc gia, bao gồm: (a) Thực hiện việc đăng ký, duy trì tên miền; đảm bảo an toàn đối với tên miền và dữ liệu tên miền; (b) Lưu trữ, báo cáo, cung cấp thông tin về tên miền và thông tin của tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền; (c) Từ chối đăng ký, tạm ngưng, thu hồi tên miền; (d) Thu, nộp phí và lệ phí tên miền;
 14. Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền là các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký và được cấp quyền sử dụng tên miền “.vn”;

Tham khảo:

 • Điều 2, chương 1, Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, số 24/2015/TT-BTTTT, ngày 18 tháng 8 năm 2015
 • Mô hình hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, vnnic.vn
 • New gTLD, icann.org
 • Tìm hiểu địa chỉ IP là gì? IPv4 và IPv6, baoquangngai.vn
 • IPv6: 20 năm & tương lai của địa chỉ mạng, netnam.vn
Back to Top