Thêm tính năng Bình luận mới nhất vào Blogspot

Bình luận gần đây

Bên cạnh nội dung bài viết, độc giả thường chú ý đến các bình luận, lý do là vì bình luận gợi mở ra những phần mà chính bản thân người đọc cũng đang quan tâm. Bạn nên để họ khám phá các bình luận mới nhất trên trang web bằng cách thêm vài đoạn code sau:

Đầu tiên ở phần Bố Cục > bạn chọn Thêm tiện ích > rồi chọn HTML/Javascript – để thêm chức năng bên thứ ba…

Thêm tiện ích HTML/Javascript

Rồi bạn thêm dòng code sau:

<style type=”text/css”>
ul.w2b_recent_comments {
    list-style: none;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
}
.w2b_recent_comments li {
    background: none !important;
    margin: 0 0 6px !important;
    padding: 0 0 6px 0 !important;
    display: block;
    clear: both;
    overflow: hidden;
    list-style: none;
}
.w2b_recent_comments li .avatarImage {
    padding: 3px;
    background: #fefefe;
    -webkit-box-shadow: 0 1px 1px #ccc;
    -moz-box-shadow: 0 1px 1px #ccc;
    box-shadow: 0 1px 1px #ccc;
    float: left;
    margin: 0 6px 0 0;
    position: relative;
    overflow: hidden;
}
.avatarRound {
    -webkit-border-radius: 100px;
    -moz-border-radius: 100px;
    border-radius: 100px;
}
.w2b_recent_comments li img {
    padding: 0px;
    position: relative;
    overflow: hidden;
    display: block;
}
.w2b_recent_comments li span {
    margin-top: 4px;
    color: #666;
    display: block;
    font-size: 12px;
    font-style: italic;
    line-height: 1.4;
}
</style>
<script type=”text/javascript”>
//<![CDATA[
    // Recent Comments Settings
    var
 numComments  = 5,
 showAvatar  = true,
 avatarSize  = 60,
 roundAvatar = true,
 characters  = 40,
 showMorelink = false,
 moreLinktext = “More »”,
 defaultAvatar  = “http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm”,
 hideCredits = true;
//]]>
</script>
<script type=”text/javascript” src=”https://googledrive.com/host/0BxKUKf8tfKupVXFFak1zY1oyNEE”></script>
<script type=”text/javascript” src=”http://www.ducanhplus.com/feeds/comments/default?alt=json&callback=w2b_recent_comments&max-results=5“></script>

Bạn thay tên miền www.ducanhplus.com bằng tên miền của bạn. Nhấn Lưu. OK, như vậy là xong rồi.

Một số tùy chỉnh khác:

  • Thay số lượng comment hiện ra: mặc định là 5, tuy nhiên bạn có thể tăng con số này lên bằng cách thay đổi ở phần numComments  = 5 và max-results=5 
  • Thay đổi kích cỡ avartar ở phần avatarSize  = 60 
  • Thay đổi số ký tự tóm tắt bình luận bằng cách thay đổi giá trị ở phần characters  = 40,

Cảm ơn http://helplogger.blogspot.com/ đã cung cấp cho tôi đoạn code trên.

2 thoughts on “Thêm tính năng Bình luận mới nhất vào Blogspot”

Leave a Comment