Thẻ td trong HTML

Ví dụ

Một bảng HTML đơn giản với hai ô:

<table>
<tr>
<td>ô A</td>
<td>ô B</td>
</tr>
</table>

Kết quả:

ô Aô B

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <td> định nghĩa một ô tiêu chuẩn trong bảng HTML.

Một bảng HTML có hai kiểu ô:

  • Ô tiêu đề – bao gồm nội dung tiêu đề (được tạo thành từ thẻ <th>)
  • Ô tiêu chuẩn – bao gồm các dữ liệu (được tạo thành từ thẻ <td>)

Văn bản bên trong phần tử <th> được bôi đậm và căn giữa theo mặc định.

Văn bản bên trong phần tử <td> ở dạng bình thường và căn lề trái theo mặc định.

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<td>

Các mẹo và lưu ý

Mẹo: Sử dụng thuộc tính colspan và rowspan khi cần thiết.

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Tất cả các thuộc tính layout đều bị loại bỏ trong HTML5.

Các thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
abbrtextKhông hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định phiên bản rút gọn nội dung trong ô
alignleft
right
center
justify
char
Không hỗ trợ trong HTML5.
Căn lề nội dung trong ô
axiscategory_nameKhông hỗ trợ trong HTML5.
Nhóm các ô
bgcolorrgb(x,x,x)
#xxxxxx
tên màu sắc
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định màu nền cho ô
charcharacterKhông hỗ trợ trong HTML5.
Căn lề nội dung trong ô tới một ký tự
charoffnumberKhông hỗ trợ trong HTML5.
Thiết lập số lượng ký tự nội dung sẽ căn lề từ ký tự chỉ định bới thuộc tính char
colspannumberChỉ định số lượng cột một ô nên span
headersheader_idChỉ định một hoặc nhiều ô tiêu đề có liên quan
heightpixels
%
Không hỗ trợ trong HTML5.
Thiết lập chiều cao của ô
nowrapnowrapKhông hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định nội dung bên trong một ô không cần wrap
rowspannumberThiết lập số hàng một ô nên span
scopecol
colgroup
row
rowgroup
Không hỗ trợ trong HTML5.
Định nghĩa cách liên kết ô tiêu đề và ô dữ liệu trong một bảng
valigntop
middle
bottom
baseline
Không hỗ trợ trong HTML5.
Căn lề nội dung theo chiều thẳng đứng trong ô
widthpixels
%
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định chiều rộng của ô

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <td> với các giá trị mặc định sau:

td {
display: table-cell;
vertical-align: inherit;
}

Viết một bình luận