Thẻ keygen trong HTML

Ví dụ

Một form với trường keygen:

<form action="demo_keygen.php" method="get">
Tên người dùng: <input type="text" name="usr_name">
Mã hoá: <keygen name="security">
<input type="submit">
</form>

Kết quả:

Tên người dùng:
Mã hoá:

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <keygen> chỉ định một cặp khoá được tạo ra để sử dụng cho form.

Khi form được nhấn submitt, một khoá riêng tư được lưu trữ tại local, và khoá công cộng được gửi đến server.


Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ chức năng của phần tử.

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<keygen>1.0Không hỗ trợ1.01.23.0

Khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Phần tử <keygen> là phần tử mới trong HTML5


Các thuộc tính

Các thuộc tínhGiá trịDescription
autofocusautofocusChỉ định phần tử <keygen> nên tự động được tập trung (con trỏ chuột ở vị trí đó) khi trang được tải
challengechallengeChỉ định giá trị của phần tử <keygent> nên được thử thách khi form được submit (gửi đi)
disableddisabledChỉ định phần tử <keygen> nên được vô hiệu hoá
formform_idChỉ định một hoặc nhiều form mà phần tử <keygen> thuộc về
keytypersa
dsa
ec
Chỉ định các thuật toán bảo mật của khoá
namenameĐịnh nghĩa tên cho phần tử <keygen>

Thiết lập CSS mặc định

Không.

Viết một bình luận