Thẻ xuống dòng br trong HTML – mã đơn giản ngăn cách đôi bờ

Để xuống dòng trong HTML ta dùng thẻ <br> – viết tắt của từ break. Đây là đoạn code mẫu:

Thân em như quả mít trên cây<br />Da nó xù xì, múi nó dầy<br /> Quân tử có thương thì đóng cọc,<br /> Xin đừng mân mó, nhựa ra taỵ

Và đây là kết quả của đoạn mã trên:

Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì, múi nó dầy
Quân tử có thương thì đóng cọc,
Xin đừng mân mó, nhựa ra taỵ
  • Thẻ <br> thì dùng trong HTML, còn thẻ <br /> dùng trong XHTML. Nên bạn cần biết đúng loại ngôn ngữ đang sử dụng, xem thẻ !DOCTYPE ngay đầu trang là bạn sẽ thấy.
  • Có thể hạn chế việc sử dụng thẻ xuống dòng nhiều lần bằng cách định style cho thẻ <p> trong CSS.

Thông tin cuối: Tác giả bài thơ trên là Hồ Xuân Hương…

Viết một bình luận