Thẻ body trong HTML

Một văn bản HTML đơn giản, với số lượng thẻ tối thiểu:

<html>
<head>
<title>Tiêu đề văn bản</title>
</head>

<body>
Nội dung của văn bản
</body>

</html>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <body> định nghĩa phần thân tài liệu.

Thẻ <body> bao gồm tất cả nội dung của tài liệu HTML, như văn bản, siêu liên kết, hình ảnh, bảng, danh sách, vv…


Trình duyệt hỗ trợ

Tất nhiên rồi ạ, tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ thẻ này.


Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Tất cả các thuộc tính liên quan đến bố cục (layout) đều bị loại bỏ trong HTML5


Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
alinkmàu sắcKhông hỗ trợ trong HTML5. Chỉ định màu sắc của liên kết được active trong tài liệu
backgroundURLKhông hỗ trợ trong HTML5. Chỉ định hình ảnh nền cho tài liệu
bgcolormàu sắcKhông hỗ trợ trong HTML5. Chỉ định màu nền cho tài liệu
linkmàu sắcKhông hỗ trợ trong HTML5.  Chỉ định màu sắc của liên kết chưa được ghé thăm trong tài liệu
textmàu sắcKhông hỗ trợ trong HTML5. Chỉ định màu sắc của văn bản trong tài liệu
vlinkmàu sắcKhông hỗ trợ trong HTML5. Chỉ định màu sắc của liên kết đã được ghé thăm trong tài liệu

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị thẻ <body> với các giá trị mặc định, ví dụ:

body {
    display: block;
    margin: 8px;
}

body:focus {
    outline: none;
}

Viết một bình luận