Thẻ basefont trong HTML

Ví dụ

Chỉ định màu sắc văn bản mặc định và kích cỡ font chữ cho văn bản trên trang:

<head>
<basefont color=”blue” size=”6″>
</head><body>
<h1>Đây là tiêu đề</h1>
<p>Đây là văn bản.</p>
</body>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <basefont> không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Thẻ <basefont> chỉ định màu sắc văn bản mặc định, kích cỡ font chữ hoặc loại font cho tất cả văn bản trong tài liệu.

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<basefont> Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ

Lưu ý: Thẻ <basefont> được hỗ trợ trong Internet Explorer 9 và các phiên bản trước đó.

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <basefont> không được hỗ trợ trong HTML5.

Các chú ý liên quan

Chú ý các bộ chọn của CSS dùng để thay thế chức năng của thẻ <basefont>, đó là text-color, font-family và font-size.

Chúng tôi có rất nhiều bài viết đề cập về điều này, hãy tham khảo chuyên mục CSS nhé.

Các thuộc tính tuỳ chọn

Thuộc tính Giá trị Mô tả
color color Không được hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định màu sắc mặc định cho văn bản trong tài liệu.
face font_family Không được hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định kiểu font cho tài liệu.
size number Không được hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định kích cơ font mặc định cho tài liệu.

Viết một bình luận