Tham gia vào hệ thống trao đổi nội dung – 3 bên cùng có lợi

Lượng click cho và nhận

Vào khoảng tuần cuối cùng của tháng 8 năm 2013 Blog Mạng Lưới Toàn Cầu (tên ngày xưa của blog Kiến càng) chính thức tham gia vào hệ thống trao đổi nội dung của Takataka.vn. Sau khi tôi đăng ký dịch vụ với họ, rất nhanh chóng 2 ngày sau nhân viên gọi điện hướng dẫn cách cài đặt.

Ý tưởng của Takataka là thế này, họ sẽ làm trung gian, nơi rất nhiều website tham gia vào hệ thống, từ đó Takataka sẽ phân phát nội dung của các trang web trong hệ thống với nhau. Bài viết của trang A sẽ xuất hiện trên trang B, bài viết trang B xuất hiện trên trang C, bài viết trên trang C lại xuất hiện trên trang A, ví dụ trên là rất đơn giản chỉ để bạn dễ hình dung, thực tế thì có hàng trăm trang kiểu như vậy và sự trao đổi qua lại dầy đặc hơn.

Vậy những trang web tham gia hệ thống có lợi gì? Điều dễ thấy nhất là tăng lưu lượng truy cập, tăng tính quảng bá và điều này thì hoàn toàn miễn phí, bạn không phải bỏ tiền cho Takataka để họ phân phối nội dung trên trang web khác – tuy nhiên để bù lại bạn cũng phải để nội dung của trang web khác trên trang của mình.

Nội dung từ các trang web khác xuất hiện trên trang của tôi
Nội dung từ các trang web khác hiển thị trên trang của tôi được Takataka phân phối

Câu hỏi tiếp theo Takataka sẽ được gì? Câu trả lời là Takataka sẽ lấy 15% lượt hiển thị tin, còn 85% là của các trang web đối tác. Như vậy là 3 bên đều có lợi, bản thân trang web của tôi có lợi, trang web của đối tác có lợi, và tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian Takataka cũng có lợi.

Để đảm bảo quyền lợi cho các trang web, Takataka có hệ thống điều chỉnh cân bằng sao cho số lượt click cho sẽ cân đối với lượng click được nhận.

Đây là Slide Takataka giới thiệu về dịch vụ của họ:

Leave a Comment