Categories Hosting

Tạo website mới trong CyberPanel

Trong phần này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách tạo website mới trong CyberPanel.

Xem video nếu bạn muốn:

Sau khi đăng nhập, bạn nhìn sang bên tay trái, rồi vào phần Websites > Create Website.

tạo website mới trong CyberPanel

Tôi sẽ giải thích các tùy chọn như sau:

  • Select Package: đây là thông số host cho website, ở đó quy định dung lượng lưu trữ và băng thông, cũng như các thông tin lặt vặt khác. Gói mặc định có tên Default, bạn hoàn toàn chủ động thay thế được thông tin của gói này hoặc tạo các gói khác theo ý thích;
  • Select Owner: chọn người quản trị, chỉ có ích khi trên host có nhiều người quản lý cùng lúc, còn nếu chỉ có mình bạn thì đó chính là tài khoản admin;
  • Domain Name: nhập tên miền của bạn vào đây, chú ý là không cần nhập www, hay http, https. Ví dụ tôi muốn thêm website Kiến càng vào, tôi chỉ cần nhập speed.family;
  • Email: nhập thư điện tử của bạn vào, chú ý là cần nhập chính xác;
  • Select PHP: thường sẽ chọn phiên bản mới nhất hoặc gần mới nhất. Bản mới nhất có khả năng cho hiệu suất tốc độ tốt hơn nhưng cũng dễ không tương thích hơn, nên nếu nó mới quá thì nên chọn phiên bản gần mới nhất có khi hay hơn;

Về các tùy chọn trong Additional Features

Đây là các tùy chọn thêm nhưng quan trọng, bạn cần để ý.

  • SSL: tạo https cho website của bạn, nên chọn. Tuy nhiên bạn nhớ phải trỏ tên miền về IP hosting trước, nếu chưa trỏ, tạo SSL sẽ bị lỗi;
  • DKIM Support, Creat Mail Domain: đây là 2 cái đi kèm với nhau, một cái để bảo mật, xác thực cho email tên miền còn một cái là để tạo email dạng tên miền. Cái này là tùy chọn, nếu bạn có dùng email tên miền thì bật, còn không thì thôi;
  • open_basedir Protection: bảo vệ các thư mục của website, liên quan đến bảo mật, bạn nên chọn;

Cuối cùng nhấn Create Website.

Với những ai dùng WordPress thì cần thêm bước nữa, bạn vào Website > List Websites > Kéo xuống website vừa tạo > chọn Manage > Kéo xuống cuối tới phần APPLICATION INSTALLER > chọn WordPress.

cài WordPress trên CyberPanel

Sau đó bạn nhập thông tin đầy đủ vào, còn phần Path để trống rồi nhấn Install Now, chỉ 1 – 2 phút là quá trình cài đặt sẽ hoàn tất.

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng CyberPanel căn bản.

Back to Top