Tạo bài viết liên quan thủ công trong blogspot

Trong một bài viết trước đây, mình có hướng dẫn các bạn cách tạo bài viết liên quan tự động cho blogspot. Cách này có ưu điểm là bạn đỡ tốn công nhọc sức mỗi lần viết bài mới, nhưng có nhược điểm là đôi khi nó không đúng với nhu cầu của mình lắm. Vì vậy hôm nay Blog Kiến càng sẽ hướng dẫn bạn cách tạo bài viết liên quan theo cách thủ công, giúp bạn chủ động hơn, chọn chính xác bài viết muốn liên kết.

Cách làm như sau. Đầu tiên bạn viết ra tên danh sách các bài viết liên quan (các bài bạn muốn liên kết), chẳng hạn với bài này, tôi viết ra danh sách đó như dưới đây:

Cách tạo bài viết ngẫu nhiên cho blogspot
Hướng dẫn tạo menu ngang cho blogspot
Cách tạo fanpage cho blogspot

OK, tiếp theo tôi làm 3 mục trên thành danh sách bằng cách quét cả ba rồi nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang trên khung soạn thảo:
Bạn tick vào dấu chấm tròn hay 1,2,3 đều được, tôi thường chọn dấu chấm tròn, kết quả:
  • Cách tạo bài viết ngẫu nhiên cho blogspot
  • Hướng dẫn tạo menu ngang cho blogspot
  • Cách chèn fanpage vào blogspot
Vâng, vậy là bạn đã hoàn thành bước đầu, giờ chúng ta tiến hành tạo liên kết cho chúng. Bạn quét vào tiêu đề trong danh sách rồi nhấn vào biểu tượng ghi chữ Liên kết trên khung soạn thảo.
Tạo liên kết trong blogspot
Một khung sẽ bật ra cho bạn điền thông tin, nó sẽ giống như dưới đây:
Ở cái địa chỉ web, bạn phải điền địa chỉ trang mà bạn muốn liên kết vào, cuối cùng nhấn OK là được, kết quả:
Bạn đã thấy bài viết đầu tiên có liên kết rồi đúng không, làm tương tự cho các tiêu đề bài viết phía dưới, và đây là kết quả cuối cùng:
Giờ cả 3 đều có liên kết roài nhé 🙂
P/S: Bài viết được tạo cảm hứng từ câu hỏi của bạn xanh la cay

Leave a Comment