Giới thiệu plugin WP2Static: Deploying (phần 3)

gửi thông báo hoàn tất

Thực hiện triển khai (deploying) là một phần của quá trình xử lý để giúp trang của bạn có khả năng truy cập công khai (exported). Phần lõi của plugin WP2Static tạo website tĩnh sẵn sàng cho việc triển khai. Các file đã được xử lý hậu kỳ (post-processed) được lưu trữ trên máy chủ của bạn tại thư mục /wp-content/uploads/wp2static-processed-site. Nếu bạn sử dụng các câu lệnh WP-CLI của chúng tôi, điều này sẽ thuận tiện khi triển khai hơn, bạn có thể sử dụng bất cứ công cụ dòng lệnh nào (command line tools). Để có nhiều tùy …

Đọc thêmGiới thiệu plugin WP2Static: Deploying (phần 3)

WP2Static – một chiều hướng mới trong việc cải thiện hiệu suất, tốc độ WordPress

plugin WP2Static như một khu rừng tĩnh lặng

Thời gian gần đây tôi phát hiện một plugin mới có tên WP2Static giúp đỡ rất nhiều trong việc cải thiện tốc độ website sử dụng WordPress. Ý tưởng lõi thì không mới chút nào nhưng nó được thiết kế với vài điều chỉnh mà tôi nghĩ có thể rất phù hợp trong một số kiểu trang web.

Đọc thêmWP2Static – một chiều hướng mới trong việc cải thiện hiệu suất, tốc độ WordPress