Website tải chậm: 10 nguyên nhân & cách khắc phục

website tải chậm như sên

Website tải chậm có rất nhiều nguyên nhân, tuy nhiên trong bài viết này tôi chỉ tập trung vào các nguyên nhân quan trọng nhất. Nội dung chủ yếu hướng đến những ai dùng WordPress, còn ai dùng hệ quản trị nội dung khác sẽ vẫn nhận được các lợi ích thực tế, vì nguyên lý căn bản vẫn giống nhau.

Đọc thêmWebsite tải chậm: 10 nguyên nhân & cách khắc phục