Tag:

lighthouse

  • Hiệu suất, tốc độ trang trong thế giới thực có biên độ biến thiên cao tùy thuộc vào sự khác biệt giữa thiết bị của người dùng, trạng thái mạng kết nối và các yếu tố khác. Lấy ví dụ, nếu bạn tải trang sử…

  • Quá trình kết xuất của trình duyệt sẽ chuyển mã của bạn thành trang web mà người dùng sẽ tương tác (interact). Theo mặc định, quá trình kết xuất của luồng chính (main thread) thường xử lý phần lớn mã: nó phân tích cú pháp…

  • Total Blocking Time (TBT) là chỉ số quan trọng, lấy người dùng làm trung tâm dùng để đo khả năng đáp ứng tải (load responsiveness), vì nó giúp định lượng mức độ nghiêm trọng của khoảng thời gian từ khi trang không có khả năng…

  • Vài lời của người dịch: Tối ưu hóa trang thương mại điện tử khó khăn hơn các trang báo điện tử thông thường. Nguyên nhân ở chỗ trang thương mại điện tử có thể có nhiều tính năng đa dạng, cũng như yêu cầu tính…

  • Khi JavaScript mất nhiều thời gian thực thi, nó sẽ làm chậm hiệu suất, tốc độ của trang theo một số cách: Mạng: Nhiều byte hơn đồng nghĩa với thời gian tải dài hơn.Phân tích cú pháp và biên dịch: Phân tích cú pháp và…

  • Vài lời của người dịch: FID là điều không thể tránh, khi người dùng thực hiện tương tác trong khi trình duyệt đang bận rộn tải trang về và thực hiện các hành động theo hướng dẫn (thường là JavaScript), buộc nó phải trì hoãn…

  • Largest Contentful Paint (LCP) là một chỉ số quan trọng, lấy người dùng làm trung tâm (user-centric) để đo đạc tốc độ tải nhận thức (perceived load speed), bởi vì nó đánh dấu thời điểm trong timeline* tải trang khi mà nội dung chính (main…

Bài viết mới hơn