bông hoa đẹp

Có rất nhiều lợi ích khi bạn chọn shared hosting. Chúng ta hãy cùng xem các lợi ích căn bản của shared hosting ngay dưới đây. Nó ít tốn kém hơn…

Categories WordPress

Shared hosting là gì?

shared hosting như là xe bus

Shared hosting là một kiểu lưu trữ web, trong đó một máy chủ vật lý lưu trữ nhiều trang web. Nhiều người dùng sử dụng chung các tài nguyên trên một máy…

Categories WordPress

Có các loại VPS nào?

có các loại VPS nào

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai sản phẩm VPS căn bản. VPS không được quản lý Với VPS không được quản lý (unmanaged VPS), thì máy chủ lưu trữ…

Categories WordPress

VPS là gì?

VPS giống căn nhà phố

Để website có khả năng trực tuyến, các tệp của nó cần được tải lên máy chủ web, máy chủ này thường được mua từ nhà cung cấp dịch vụ…

Back to Top