Test tốc độ của hosting miễn phí Cloudaccess: 15/02/2021

Ngày kiểm tra: 15/02/2021 Link: https://freehostpage.cloudaccess.host/ Ping Sent = 322, Lost 0% (tốt); Minimum / Thấp nhất / Tốt nhất = 249ms; Maximum / Cao nhất / Tệ nhất = 438ms; Average / Trung bình = 253ms; TTFB Tốc độ tải file Thử bằng file PDF 30MB. Up: 15s; Down: 45s; Uptime 100% (kiểm tra trong 140 tiếng, interval 5 phút bằng UptimeRobot free); PageSpeed Trang chủ: 91 / 95 (di động / máy bàn); Trang post: 93 / 97 (di động / máy bàn);