Categories Cache Hosting Litespeed

Sửa lỗi đổi hosting làm các dịch vụ nén ảnh, LQIP, CDN của LiteSpeed không hoạt động

Chuyện là thế này, khi tôi chuyển host cho trang Chim Cắt từ Closte về DigitalOcean, tôi thấy dịch vụ nén ảnh không hoạt động nữa. Về sau còn phát hiện thêm trên website khác là cả LQIPCDN cũng không hoạt động (tất cả các dịch vụ này do Quic.cloud đảm nhiệm).

Bạn có thể dễ dàng phát hiện ra vấn đề này khi viết các bài mới sau khi chuyển host, khi vào thư viện media, các ảnh up lên sau thời gian này sẽ không được tối ưu.

Mới đầu tôi đoán là do tôi đang dùng LiteSpeed Enterprise trên Closte còn về DigitalOcean tôi dùng OpenLiteSpeed nên bị vậy, nhưng hóa ra không phải.

Tất cả là do khi tôi đổi host cho website thì địa chỉ IP cũng thay đổi, trong khi Quic.cloud không tự động cập nhật thông số này.

Để khắc phục lỗi trên bạn chỉ cần làm như sau:

  • Đăng nhập vào Quic.cloud;
  • Chọn tên miền tương ứng;
  • Vào phần Settings;
  • Cập nhật địa chỉ IP mới ở phần Server IP;
  • Nhấn Save Settings.
Server IP mới

Vậy là xong. Các dịch vụ trên sẽ trở lại bình thường.

Dù sao thì tôi vẫn nghĩ LiteSpeed nên tự động cập nhật thông tin này thì hơn. Công nghệ cho phép họ làm điều đó, hoặc ít nhất cũng gửi cảnh báo để người dùng biết điều này.

PS: lỗi này chỉ xảy ra khi bạn chuyển host và vẫn giữ nguyên tên miền (thao tác thường gặp hơn), còn nếu khác tên miền thì sẽ không bị.

Back to Top