Categories Note

Tí khóc thành sông với câu lệnh rm * trong SSH

Khám phá ra SSH tôi rất hào hứng, bản thân chưa bao giờ tìm được công cụ chuyển host nào nhanh đến thế. Nó còn miễn phí và ăn đứt mọi plugin chuyển host nào hiện có dù là miễn phí hay có phí (All in one Migration, Migrate Guru).

Tuy nhiên tí khóc như mưa với câu lệnh rm *, lỗi tại tôi thôi- không thử nghiệm kỹ mà áp câu lệnh lên website chính, nó xóa hết các file quan trọng làm website Kiến càng gián đoạn mất 2 tiếng.

May mà tôi có backup. Nhưng quá trình khôi phục cũng không nhẹ nhàng mấy.

plugin backup UpdraftPlus rất tốt, nhưng với site gần 4GB của Kiến càng quá trình khôi phục bị lỗi, tôi chưa thử cách tải về rồi up lên khôi phục lại, nhưng ít ra đã thấy quá trình khôi phục qua cloud không ổn. File không tải về đầy đủ dữ liệu!

Đây là lúc nhiều biện pháp backup phát huy tác dụng. Tôi còn sử dụng backup ở cấp độ VPS nữa trên DigitalOcean nên dùng nó để khôi phục lại bản chụp của toàn VPS. Quá trình mất 15 phút, diễn ra nhẹ nhàng và êm xuôi.

Thổi phù vì vượt qua được lần nghịch dại!

PS: backup ở cấp độ VPS là tính năng phổ biến, hầu hết VPS đều có. Nó là dịch vụ có phí (thường 20% giá VPS đang dùng) nên các công ty host không thiệt thòi gì và vì thế họ cũng nhiệt tình triển khai.

Bài tới tôi sẽ nói về việc đa dạng các biện pháp backup dự phòng.

Back to Top