So sánh dung lượng ảnh PNG đồ họa và ảnh WebP tương ứng

bởi Nguyễn Đức Anh

Ảnh webp cho hệ số nén tốt hơn PNG, và Google đã chứng minh điều đó trong thử nghiệm này.

Để bạn mắt thấy tai nghe, tôi thử chuyển 10 ảnh PNG dạng đồ họa (graphics) sang webp để bạn vừa thấy được chất lượng ảnh, cũng như dung lượng giảm được thực tế thế nào.

10 ảnh này là các ảnh chụp màn hình, chủ yếu bao gồm các ảnh có chữ, và một số ảnh có đồ họa.

Phần mềm tôi sử dụng để nén là webpconv, với các thiết lập như sau (cái bạn cần quan tâm nhất là lossless mode/kiểu nén không mất chất lượng):

thiết lập webpconv

Kết quả:

Ảnh PNGẢnh webP

Với dung lượng giảm được trung bình gần 60% cho mỗi ảnh (chỗ status):

dung lượng giảm được

Bạn có thấy chất lượng ảnh của chúng tương đồng nhau hay không?