Categories CDN

Có nên dùng nhiều dịch vụ CDN cùng lúc trên một website không?

Có một vài lý do khiến cho việc người quản trị web muốn dùng nhiều dịch vụ CDN cùng lúc, chẳng hạn:

  • Muốn kết hợp một dịch vụ CDN miễn phí và một CDN trả phí để tiết kiệm tiền;
  • Ưa thích một dịch vụ CDN riêng tối ưu hóa ảnh, vì một số dịch vụ kiểu vậy có những tùy chọn rất chuyên sâu mà dịch vụ CDN thông thường không có;

Về nguyên tắc nếu website của bạn phụ thuộc vào càng nhiều máy chủ khác nhau, khả năng nó bị vấn đề càng cao, do chỉ cần một trong các máy chủ có chuyện là website cũng bị ảnh hưởng.

Như vậy có nghĩa là nếu được thì bạn chỉ nên dùng một dịch vụ CDN trên một website thôi.

Nhưng chúng ta sẽ nhìn từ hai phía, nếu lợi ích của việc dùng nhiều CDN cùng lúc lớn hơn rủi ro thì bạn dùng nhiều CDN lại là điều tốt. Đặc biệt các dịch vụ CDN chuyên sâu cũng có chất lượng, uptime rất cao.

PS: Trên website Kiến càng, tôi đang thử nghiệm dùng CDN ảnh của Cloudinary, còn CSS, JS và font là của BunnyCDN. Cloudinary có các tùy chọn rất sâu với ảnh, và tôi muốn dùng thử xem họ có gì thú vị không. Cũng không tốn kém gì vì tôi dùng gói miễn phí.

Back to Top