Categories CDN

Kết hợp nhiều CDN miễn phí chất lượng cao để tối ưu chi phí & tăng uptime

Nếu nhỡ mà hosting của bạn không tốt, hoặc cũng tốt đấy nhưng bạn muốn tiết kiệm chi phí thì cách giảm tải máy chủ gốc thông qua CDN miễn phí chất lượng cao là một giải pháp hợp lý.


CDN cho HTML với khả năng cache ở máy chủ biên hiện chỉ có LiteSpeed cache + QUIC cloud hoặc Cloudflare làm được.

Với QUIC cloud vì bậc miễn phí của nó không nhiều (khoảng 1 – 10GB tùy máy chủ) bạn chỉ nên tận dụng CDN cho HTML, còn tài nguyên tĩnh thì dùng CDN của bên khác.

Với Cloudflare bạn có thể dùng plugin WP Cloudflare Super Page Cache để tận dụng CDN cho HTML.


Còn với các tài nguyên tĩnh như CSS, JS, fonts, ảnh, bạn có thể xem xét các CDN miễn phí sau:

  • Jetpack: gồm cả CDN ảnh, CSS, JS (nên bỏ gộp CSS, JS, vì nếu bạn gộp thì sẽ không CDN được). Ưu điểm là dịch vụ đã tồn tại lâu năm, chính chủ WP, ổn định, không giới hạn băng thông, tích hợp dễ dàng. Nhược điểm là ảnh có thể suy giảm chất lượng chút ít, tốc độ CDN ở mức khá chứ không quá cao;
  • Statically: cũng bao gồm CDN ảnh, CSS, JS. Cũng nên bỏ gộp CSS, JS để tận dụng tối đa. Ưu điểm là dạng multi CDN được tài trợ bởi nhiều ông lớn trong mảng này, không giới hạn băng thông, ảnh có tùy chọn để không bị suy giảm chất lượng. Nhược điểm tốc độ CDN không quá cao;
  • Imagekit io: CDN được cả ảnh, CSS, JS (mặc định chỉ CDN ảnh, để CDN cho CSS và JS bạn cần bổ sung thêm filetype vào plugin của Imagekit). Ưu điểm là CDN có tốc độ cao. Nhược điểm giới hạn băng thông 20GB nên chỉ phù hợp với website có lưu lượng truy cập không quá lớn;
Back to Top