Hướng dẫn trỏ Subdomain về Blogspot

Trỏ subdomain về blogspot

Giả sử bạn có trang web: trang-cua-ban.com, và giờ bạn muốn tạo một blog cho nó dạng blog.trang-cua-ban.com nhưng subdomain này phải trỏ về trang blog-cua-ban.blogspot.com chứ không phải trên hosting mà tên miền chính đang dùng.

Cách làm là thế này, ở phần cài đặt cho blogspot, bạn chọn thêm tên miền tùy chỉnh, nó sẽ xuất hiện một bảng sau, ở phần http:// bạn điền subdomain trang của bạn:

Thêm tên miền tùy chỉnh

Bạn có thể thấy trang blogspot của mình là i-demo-web.blogspot.com, mình muốn khi ai đó truy cập vào subdomain demo.mangluoitoancau.com, nó sẽ nhận được nội dung của i-demo-web.blogspot.com. Giống như bạn muốn khi ai đó truy cập vào blog.trang-cua-ban.com sẽ nhận được nội dung của trang blog-cua-ban.blogspot.com.

Ở phần chuyển hướng trang-cua-ban.com đến blog.trang-cua-ban.com thì bạn đừng tick vào…Sau khi nhấn lưu, bạn sẽ nhận được 2 thông tin CNAME kiểu như này:

demo     ghs.google.com (cái này thì được cấp giống nhau –  dùng để trỏ về host của Google)
jeevnrlhyzklm     gv-h6kxyzklmuib.dv.googlehosted.com  (còn cái này mỗi blog một khác bạn nhé – blog của bạn chắc chắn sẽ khác – cái này dùng để xác nhận)

Vì subdomain của mình là demo.mangluoitoancau.com nên nó sẽ cho thông tin là:

demo                 ghs.google.com

Còn nếu subdomain của bạn là blog.trang-cua-ban.com thì bạn sẽ nhận được:

blog                 ghs.google.com

Giờ bạn sẽ vào trang quản lý cấu hình tên miền để thêm các thông tin trên, nhớ phải để bản ghi là CNAME:

Cấu hình tên miền

Nhấn lưu và chờ vài phút để DNS cập nhật, giờ mình thử truy cập vào trang demo.mangluoitoancau.com:

Trỏ subdomain thành công
OK, như vậy là thành công rồi!
P/S: Bản thân trang chính của mình đã dùng blogspot rồi, nên mình không duy trì demo.mangluoitoancau.com mà chuyển dùng code.mangluoitoancau.com và trỏ nó về hosting có phí nhằm thực hiện một số kế hoạch liên quan đến code.

4 thoughts on “Hướng dẫn trỏ Subdomain về Blogspot”

  1. Lúc trước em làm được cái nhungdieubian.1ads.vn

    Sao giờ em tạo cái sub khác không được nữa ta

    Nó không hiện ra thông số để trỏ

    Reply
  2. Em đã làm như ad hướng dẫn, blog cũng đã xác nhận sub rồi, nhưng đợi mãi mà nó không vào dc. Vẫn báo là ko tìm thấy DNS

    Reply

Leave a Comment