Hướng dẫn sử dụng NetBeans để code PHP

NetBeans kết hợp với XAMPP để tạo các ứng dụng PHP chạy trên localhost phải nói là rất tốt cả trên hệ điều hành Windows và Mac OS. Hôm nay Kiến càng sẽ cùng các bạn khám phá phần mềm NetBeans.

Để tạo một ứng dụng mới bạn nhấn File > New Project


Chọn PHP rồi nhấn Next:


Tiếp đến là chọn tên cho dự án:


Nhấn Next 2 lần nữa và cuối cùng là Finish để hoàn thành. Như trong hình bạn có tên dự án là MangLuoiToanCau:


Để thêm một trang PHP mới bạn chuột phải vào tên của dự án rồi chọn New.


Chọn tên cho trang mới rồi nhấn Finish, như hình dưới, chương trình sẽ tạo trang them.php trong dự án MangLuoiToanCau:

  • PHP File: trang mẫu sẵn dùng để code thuần PHP không có mã HTML – ví dụ như trang action cho Form, hoặc database.
  • PHP Web page: trang mẫu sẵn có kèm cả PHP và HTML.
  • Cascading Style Sheet chính là CSS.

Để chạy ứng dụng, bạn chuột phải vào tên dự án rồi chọn Run:

Viết một bình luận