Hướng dẫn cách xóa Video trên Youtube

Tình hình là bạn có vài video cần xóa, có thể vì nó chất lượng kém, lỗi, hoặc video riêng tư…Hãy làm theo hướng dẫn sau:

  • Vào trình quản lý video:
Vào trình quản lý video
  • Chọn video muốn xóa – bạn có thể chọn nhiều video cùng lúc:
Chọn video muốn xóa
  • Lên phần tác vụ chọn Xóa:
Vào tác vụ chọn Xóa
  • Xác nhận lần nữa là bạn muốn xóa:
Xác nhận muốn xóa lần nữa

Leave a Comment