Categories Hosting

Hướng dẫn cài đặt liên kết bảo mật https cho trang quản trị trên CyberPanel

Lúc mới cài đặt CyberPanel trên Vultr hoặc DigitalOcean,… bạn sẽ phải đăng nhập nó lần đầu qua IP với cổng 8090 không có liên kết bảo mật, bạn sẽ nhận thấy cảnh báo như thế này:

liên kết không bảo mật

Trang đăng nhập như vậy không an toàn và cũng khó nhớ (vì là chuỗi IP). Bạn nên tích hợp nó vào subdomain (tên miền phụ) của bạn.

Để cài bảo mật cho nó bạn làm như sau.

PS: các tên miền ví dụ trong bài này là demo, nó có thể không truy cập được nữa vào thời điểm bạn đọc bài này.

Giả sử tôi muốn liên kết bảo mật cho CyberPanel (CP) là: https://panel.chimcat.net

Việc đầu tiên là phải trỏ tên miền phụ trên về IP host đang chạy CP, cách nhanh nhất là thông qua Cloudflare (nhưng bạn đừng bật đám mây màu vàng lên, chỉ dùng DNS thôi, vì proxy của Cloudflare chặn cổng 8090).

trỏ IP

Sau đó bạn vào CyberPanel để tạo website:

  • Website > Create website
tạo website mới
  • Tiếp theo bạn vào Website > List website > Subdomain vừa tạo > Manage > Kéo xuống dưới tìm đến phần Rewrite Rules, sau đó bạn đưa đoạn mã này vào cuối rồi nhấn Save:

#Redirect http to https
 RewriteCond %{HTTPS} !=on
 RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]

Cái này dùng để ép liên kết http chuyển hướng về https. Bạn vào trang redirect-checker.org/index.php kiểm tra, nếu thấy đã chuyển hướng là OK.

  • Tiếp theo bạn vào SSL > Hostname SSL rồi chọn subdomain vừa nãy để liên kết nó với trang quản trị của CyberPane.
SSL cho hostname

Nếu thành công, bạn sẽ thấy dòng thông báo thế này:

SSL Issued. You can now access CyberPanel at: https://"domain":8090 

nghĩa là: SSL đã được cấp phát. Giờ bạn có thể truy cập CyberPanel tại địa chỉ: https://tên-miền-bạn-chọn:8090

Khi tôi thử truy cập địa chỉ https://panel.chimcat.net:8090/ thì đã thành công.

tạo https thành công cho trang đăng nhập của CyberPanel

Hôm nọ bạn Giang Hải Sơn, chia sẻ với tôi cách làm nhanh hơn đó là lấy tên miền gốc làm control panel qua cổng 8090 luôn. Lúc đó phần quản trị của bạn sẽ được truy cập thẳng vào tên miền gốc trên cổng 8090 chứ không cần thông qua subdomain nữa. Tức là bạn đỡ mất thời gian tạo tên miền phụ và trỏ IP.

Video hướng dẫn theo cách của bạn Sơn:


Mẹo nhỏ, nếu bạn nào quên password thì vào view console, đăng nhập lại với tài khoản root, rồi gõ lệnh sau:

adminPass newpassword

Trong đó newpassword là mật khẩu mới của bạn.

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng CyberPanel căn bản.

Comments are closed.

Back to Top