Gia đình

bởi Nguyễn Đức Anh

Anh là cái cột

Em như mái nhà

Bà phát ra đa

Đậu cứ khà khà

0 bình luận

Khu vực bình luận

avatar