Categories CDN Flying Press

FlyingPress gặp vấn đề về tạo cache mới cho nội dung cập nhật, nhất là khi có các cập nhật toàn trang thay đổi sâu thiết kế

FlyingPressplugin mới nổi trong mảng tạo cache cho WordPress, nó có chất lượng cao, với khả năng xử lý CSS, JS không dùng vượt trội so với tất cả plugin cache khác trên thị trường, kể cả LiteSpeed cache & WP-Rocket, qua đó đẩy tốc độ truy cập website lên một tầm mới.

Tuy nhiên tôi kiểm tra thì thấy khả năng xử lý & tạo cache mới của nó khi nội dung cập nhật gặp vấn đề.

Khi tôi hỏi tác giả plugin là Gijo trên nhóm Facebook, anh ấy xác nhận với tôi rằng FlyingPress tự động xóa cache cũ & cập nhật cache mới ngay lập tức:

FlyingPress xóa cache cũ, cập nhật cache mới ngay lập tức

Tuy nhiên trên thực tế, ít nhất là với webserver OpenLiteSpeed, tôi thấy cache vẫn không được cập nhật ở giao diện người dùng cuối đủ nhanh khi tôi chỉnh sửa theme / bật- tắt plugin có ảnh hưởng lên toàn bộ website (một số trang mất đến vài tiếng, một số trang thì rất nhanh) trên thử nghiệm trình duyệt ẩn danh & đã xóa hết lịch sử duyệt web.

Khi tôi chuyển qua plugin LiteSpeed cache, vấn đề này được giải quyết.

Back to Top