Các câu hỏi thường gặp về plugin WP Cloudflare Super Page Cache

Phần này được dịch ở tab FAQ trên plugin WP Cloudflare Super Page Cache. Tôi chỉ dịch một phần – những cái liên quan nhất với người mới, để chi tiết hơn, bạn vui lòng vào mục tương ứng để tham khảo.

#1. Tôi có thể sử dụng plugin này để tận dụng quy tắc Cache Everything của Cloudflare, trong khi vẫn có khả năng bỏ qua cache cho người dùng đăng nhập (nội dung động, không được phép cache), ngay cả khi tôi sử dụng gói miễn phí có đúng không?

Trả lời: đúng vậy, đây là mục đích chính của plugin này.

#2. Plugin này cũng thực hiện việc tối ưu hóa CSS và JS đúng không?

Trả lời: không, nó chỉ là plugin làm nhiệm vụ cache thôi. Để thực hiện các tối ưu hóa khác cho trang bạn có thể sử dụng plugin này cùng với các plugin chuyên tăng tốc khác (ví dụ Perfmatters hoặc Autoptimize).

Mục đích của plugin này là giúp bạn có được thời gian phản hồi thấp nhất có thể (TTFB) bằng cách sử dụng hệ thống caching của Cloudflare, trong khi vẫn duy trì toàn quyền khả năng kiểm soát cache.

#3. Cái tham số swcfpc=1 mà tôi thấy kèm theo mỗi liên kết nội bộ khi tôi đăng nhập là cái gì vậy?

Trả lời: đó là cái hủy cache. Cái này cho phép bạn, lúc đăng nhập, bỏ qua cache của Cloudflare (cho những ai chưa biết: người dùng đăng nhập không nên cache, vì đấy là nội dung động, thay đổi theo mỗi người dùng, và thay đổi theo tác vụ mà người dùng thực hiện trên website).

Nó được thêm vào tất cả các liên kết nội bộ cho chỉ người dùng đã đăng nhập. Nó được vô hiệu hóa trong chế độ Worker.

#4. Tôi có thể khôi phục lại tất cả các cài đặt của Cloudflare như trước khi kích hoạt plugin này không?

Trả lời: có, bạn có thể làm điều đó bằng cách click vào nút Reset all.

#5. Tại sao tất cả các trang ở phần cf-cache-status lại có giá trị là BYPASS?

Trả lời: Cloudflare không thêm cookies vào cache trang bởi vì nó có thể có các nội dung động. Nếu bạn muốn ép buộc hành vi này, loại bỏ cookie bằng cách bật tùy chọn Loại bỏ cookie phản hồi trên các trang cần được lưu vào bộ đệm (Strip response cookies on pages that should be cached).

#6. Fallback cache (phiên bản cache dự phòng) là cái gì vậy?

Fallback cache là tùy chọn để tạo phiên bản HTML tĩnh của trang web bên trong site của bạn. Điều này là tùy chọn nên làm và có thể giúp cải thiện tốc độ trang rất nhiều. Cách Cloudflare làm việc là nó chỉ cache trang và đưa vào mạng CDN toàn cầu của nó nếu trang đó nhận được ít nhất là một yêu cầu (request) từ người dùng. Vì thế, nếu bạn không có fallback cache, thì với (một vài) lượt yêu cầu đầu tiên, máy chủ gốc của bạn sẽ phải kết xuất các trang và gửi HTML cho người dùng, điều này sẽ làm giảm tốc độ và tăng độ trễ (latency).

Hệ thống fallback cache của plugin này tuân theo tiêu chuẩn tương tự như của Cloudflare khi nó cache trang ở các máy chủ biên CDN. Bằng cách này, chúng tôi tạo phiên bản HTML của trang trước khi người dùng có yêu cầu tới trang. Khi làm như vậy, khi bất kỳ người dùng nào truy cập trang web lần đầu tiên, trang sẽ tải rất nhanh vì nó đã được kết xuất sẵn HTML rồi thay vì phải đợi server tạo HTML rồi mới gửi được cho người dùng.

Hệ thống fallback cache của chúng tôi hoạt động tốt hơn nhiều bất kỳ hệ thống disk cache nào khác hiện có trên thị trường. Nói một cách ngắn gọn, thì giờ bạn không cần cài bất kỳ plugin caching nào khi dùng Super Page Cache for Cloudflare, vì giờ plugin của chúng tôi có thể xử lý caching Cloudflare và disk caching.

#7. Preloader là gì và cách nó hoạt động ra sao?

Trả lời: preloader là một crawler đơn giản được khởi động ở chế độ nền và hướng tới việc tải trước trang, vì thế mà chúng sẽ được cache ngay lập tức.

Một khi preloder được bật, bạn cần chỉ cụ thể logic (cách thức) preloading trong những tùy chọn sẵn có để dùng. Bạn có thể chọn kết hợp các tùy chọn (chẳng hạn như sitemap, wordpress menus, các nội dung vừa mới xuất bản, vân vân,…).

Nó cũng có tùy chọn tự động khởi động preloader khi cache đã được xóa.

Để tránh gây quá tải server, chỉ một preloader được khởi động vào một thời điểm. Vì thế mà bạn không thể bật nhiều hơn một preloader cùng lúc. Ngoài ra, các preload sẽ có khoảng cách chờ đợi 2 giây mỗi lần.

Nếu bạn muốn chạy preloader vào giữa đêm khi bạn có lượng người dùng thấp, bạn có thể chạy preloader thông qua CRON job.

#8. Đâu là sự khác biệt giữa Purge Cache và Force purge everything?

Trả lời: nếu tùy chọn Purge HTML page only được bật, thì khi bạn click vào nút PURGE CACHE thì chỉ các trang HTML đã được cache mới bị xóa (cache) trên CDN của Cloudflare thôi.

Nếu vì một lý do nào đó, bạn cần xóa cache của các file tĩnh nữa (chẳng hạn như CSS, ảnh, và JS) ra khỏi cache của Cloudflare, bạn có thể làm điều đó bằng cache click vào Force purge everything.

#9. Plugin này có hoạt động cùng với máy chủ LiteSpeed không?

Trả lời: có, nhưng nếu bạn sử dụng phiên bản máy chủ LiteSpeed dưới 6.0RC1 thì cần vô hiệu hóa tùy chọn Overwrite the cache-control header for WordPress’s pages using web server rules. Bạn có thể để bật tùy chọn này với phiên bản bằng hoặc cao hơn 6.0RC1.

#10. Plugin này có hoạt động với plugin LiteSpeed cache không?

Vâng, tất nhiên là có! Bạn chỉ cần tắt chắc năng tạo cache ở cấp độ trang đi thôi. Làm điều đó như sau:

 1. Vào phần LiteSpeed Cache > Cache
 2. Click vào nút OFF gần Enbale Cache
 3. Click nút Save Changes để lưu cài đặt

Sau đó thì:

 1. Vào phần cài đặt trang (settings page) của plugin này
 2. Click vào tab Third Party (bên thứ ba)
 3. Cuộn xuống phần cài đặt cho LiteSpeed Cache
 4. Bật tùy chọn Automatically purge the cache when LiteSpeed Cache flushs all caches
 5. Cuối cùng bạn thực hiện thao tác Purge cache (xóa cache)

#11. Tôi có thể sử dụng plugin này cùng với plugin WP-Rocket không?

Có, bạn hoàn toàn có thể! Hãy theo các bước hướng dẫn được đề cập ở link GitHub Gist này. Nó sẽ hướng dẫn bạn làm mọi thứ cần thiết để sử dụng WP Rocket cùng với plugin này. Dưới đây là tóm tắt các thứ cần làm:

 1. Vô hiệu hóa WP-Rocket và đảm bảo là không có các file advanced-cache.php của các plugin khác nằm trong thư mục wp-content
 2. Tải lên đoạn mã bắt buộc phải dùng (đưa vào bên trong thư mục /wp-content/mu-plugins/) có sẵn trong GitHub Gist được dẫn link ở trên
 3. Bật plugin này
 4. Bật tùy chọn Fallback Cache (nếu bạn muốn sử dụng cache dự phòng ở cấp độ disk level)
 5. Vào tab Third Party
 6. Cuộn xuống phần cài đặt WP-Rocket Cache và bật tùy chọn Disable WP Rocket page cache
 7. Purge cache (xóa toàn bộ cache)
 8. Bật lại WP-Rocket
 9. Xóa toàn cache của WP-Rocket

#12. Liệu tôi có thể sử dụng plugin này cùng với plugin caching cấp độ trang khác như là Cache Enabler, WP Super Cache và WP Fastest Cache không?

Trả lời: không. Các hỗ trợ cho những plugin trên đã bị loại bỏ, bởi vì bạn có thể sử dụng fallback cache của chính plugin này nếu bạn muốn cache page ngay sau Cloudflare.

Để tránh xảy ra xung đột, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị chỉ sử dụng plugin này làm hệ thông caching cấp độ page.

#13. Plugin này có hoạt động được với Autoptimize không?

Có, điều này ổn! Khi sử dụng cùng nhau bạn nên bật tùy chọn Enable 404 fallbacks của Autoptimize.

#14. Tôi có thể sử dụng plugin này cùng với Varnish Cache không?

Có, nhưng bạn không cần làm như vậy. Nếu bạn muốn sử dụng cache cấp độ trang tiêu chuẩn, hãy bật tùy chọn cache dự phòng (fallback cache) của plugin này.

Để tránh xung đột xảy ra, chúng tôi hết sức khuyến cáo là bạn chỉ sử dụng plugin này làm hệ thống cache ở cấp độ trang mà thôi.

Viết một bình luận