Categories Note

Kiểm tra xem website nào đó dùng web server gì?

Khi làm dịch vụ tăng tốc website tôi thường cần một số thông tin liên quan, chẳng hạn như:

  • Website đó có lưu lượng truy cập bao nhiêu?
  • Dùng máy chủ ở công ty nào, RAM, CPU ra sao?
  • Dùng web server gì?
  • Vân vân.

Tuy nhiên cũng có một số khách hàng không biết thông tin này, khi ấy tôi hay sử dụng công cụ sau để biết web server đang dùng: browserspy.dk/webserver.php (nó còn cung cấp nhiều thông tin khác, nhưng tạm thời tôi chỉ bàn đến web server). Ví dụ:

Của trang Kiến càng.

webserver Cloudflare

Của trang Chim Cắt:

webserver LiteSpeed

Của trang ẩn danh 1:

webserver Ngĩn

Của trang ẩn danh 2:

webserver Apache

Biết được web server giúp bạn giải thích một số vấn đề, chẳng hạn tại sao đã được tối ưu tương đối tốt rồi mà vẫn chậm. Lý do rất có thể là do trang web đó dùng server Apache.

Back to Top