Thẻ dialog trong HTML

Ví dụ

Cách dùng phần tử <dialog>:

<table>
<tr>
<th>Tháng một <dialog open>Đây là một hộp thoại</dialog></th>
<th>Tháng hai</th>
<th>Tháng ba</th>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>28</td>
<td>31</td>
</tr>
</table>

Kết quả:

January Đây là một hộp thoạiFebruaryMarch
312831

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <dialog> định nghĩa một hộp thoại hoặc cửa sổ.

Phần tử <dialog> giúp cho việc tạo các hộp thoại popup và modal trên web trở nên dễ dàng hơn.

Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng chỉ phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các tính năng của thẻ.

Phần tử Chrome IE FireFox Safari Opera
<dialog>37.0Không hỗ trợKhông hỗ trợKhông hỗ trợ24.0

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <dialog> là thẻ mới trong HTML5.

Các thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
openopenChỉ định phần tử dialog được kích hoạt và người dùng có thể tương tác với nó