Categories HTML

Danh sách các thuộc tính toàn cục trong HTML (HTML Global Attributes)

Để hiểu thuộc tính HTML là gì các bạn đọc bài viết này. Trong bài viết ở đây, blog Kiến càng chỉ nêu ra danh sách các thuộc tính, nó nằm trong nhóm Global Attributes – nghĩa là tất cả các thẻ đều dùng được.

Thuộc tính Mô tả
accesskey Chỉ định một phím tắt để kích hoạt / tập trung vào một phần tử
class Chỉ định một hoặc nhiều tên cho một phần tử (cái này về sau dùng để điều chỉnh style trong CSS)
contenteditable (HTML5) – Xác định xem nội dung của phần tử nào đó có thể được sửa chữa hay là không
contextmenu (HTML5) – Chỉ đinh trình đơn ngữ cảnh cho phần tử – trình đơn ngữ cảnh xuất hiện khi bạn click chuột phải vào phần tử
data-* (HTML5) – Thuộc tính data-* được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tuỳ chỉnh cho trang hoặc ứng dụng
dir Chỉ định hướng của nội dung văn bản trong phần tử
draggable (HTML5) – Chỉ định một phần tử có thể kéo thả hoặc không
hidden (HTML5) – Chỉ định ẩn đi một phần tử nào đó
id Chỉ định id duy nhất cho phần tử
lang Chỉ định ngôn ngữ của nội dung phần tử
dropzone  
spellcheck (HTML5) – Chỉ định các phần từ xem lỗi chính tả và ngữ pháp của nó đã được kiểm tra hay chưa
style Chỉ định style inline cho phần tử (CSS cho phần tử)
tabindex Chỉ định thứ tự các phần tử được tab (khi sử dụng phím tab trên bàn phím)
title Chỉ định thông tin mở rộng cho phần tử
translate (HTML5) – Chỉ định nội dung trong một phần tử nào đó có nên dịch hay không
Back to Top