Đánh giá chất lượng trang trên tổng thể [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác.

3.0 Đánh giá chất lượng trang trên tổng thể

Bây giờ bạn đã là chuyên gia trong việc hiểu các website và trang web (webpage), dưới đây là các bước xếp hạng Chất lượng Trang ở cấp độ cao:

  1. Đánh giá mục đích thực sự của trang. Nếu website hoặc trang có mục đích gây hại hoặc được thiết kế để đánh lừa mọi người về mục đích thực sự của nó thì trang đó phải bị xếp hạng Thấp nhất.
  2. Đánh giá khả năng gây hại của trang như được mô tả trong các nguyên tắc này. Các website hoặc trang có hại cho mọi người hoặc xã hội, không đáng tin cậy (untrustworthy) hoặc spam như được xác định trong các nguyên tắc này phải bị xếp hạng Thấp nhất.
  3. Mặt khác, xếp hạng PQ dựa trên mức độ trang đạt được mục đích như được mô tả trong các nguyên tắc này.

Quan trọng: Có những trang có hại dường như là “official / chính thức”, “expert / chuyên gia” hoặc “authoritative / có thẩm quyền”. Bất kỳ kiểu website nào cũng có thể có các trang MC độc hại, từ video do người dùng tải lên và bài đăng trên diễn đàn đến các sản phẩm có hại được bán trực tuyến đến các trang bắt chước giao diện của các bài báo khoa học hoặc các mục bách khoa toàn thư. Tất cả các trang phải được đánh giá về mức độ gây hại, bao gồm các trang trên website của chính phủ, tổ chức học thuật, cửa hàng trực tuyến có uy tín, tổ chức từ thiện hoặc các loại website nói chung hữu ích khác.

Trong nhiệm vụ xếp hạng Chất lượng Trang, bạn sẽ sử dụng thang trượt Chất lượng Trang (thanh trượt) để chỉ định xếp hạng PQ tổng thể. Thanh trượt trông giống như thế này:

Thang dùng để đánh giá chất lượng trang
Thanh trượt để đánh giá chất lượng trang

Bạn cũng có thể sử dụng các xếp hạng ở giữa như Thấp nhất+, Thấp+, Trung bình+Cao+. Vui lòng hiểu “+” là “+ ½,” có nghĩa là xếp hạng Thấp nhất+ nằm giữa Thấp nhấtThấp, Thấp+ nằm giữa ThấpTrung bình, v.v.

Việc xác định các trang chất lượng thấp nhất và thấp có thể là phần khó khăn nhất trong xếp hạng PQ. Hướng dẫn trong các phần Thấp nhất và Thấp có phạm vi rộng hơn để giúp bạn đánh giá chính xác. Các trang có chất lượng CaoCao nhất thường dễ xác định hơn nhưng hãy đảm bảo áp dụng các tiêu chuẩn và kiểm tra các ví dụ xuyên suốt các nguyên tắc này để giúp điều chỉnh xếp hạng của bạn. Đúng như dự đoán, các trang có chất lượng Trung bình thường được tìm thấy nhiều nhất trên thế giới trực tuyến.

3.1 Cân nhắc đánh giá chất lượng trang

Bảng sau đây tóm tắt những điều bạn nên xem xét khi xếp hạng Chất lượng Trang. Các phần sắp tới của những nguyên tắc này sẽ giải thích chi tiết những cân nhắc này và giải thích cách chúng được áp dụng cho các trang trên thang xếp hạng PQ.

Điều cần xem xétTại sao nó quan trọng đối với xếp hạng chất lượng trang
Mục đích của trangNếu trang có mục đích gây hại hoặc nếu nó được thiết kế để đánh lừa mọi người về mục đích thực sự của nó hoặc ai chịu trách nhiệm về nội dung thì trang đó phải bị xếp hạng Thấp nhất.

Mặt khác, xếp hạng PQ là quá trình xác định mức độ trang đạt được mục đích của nó tốt đến đâu.
Khả năng trang hoặc website gây hại như được mô tả trong các nguyên tắc nàyCác website hoặc trang gây hại cho mọi người hoặc xã hội, không đáng tin cậy hoặc spam như được mô tả trong các nguyên tắc này phải bị xếp hạng Thấp nhất.
Chủ đề của trang và mức độ của chủ đề đó thuộc nhóm YMYL

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/
Chủ đề của trang giúp xác định các tiêu chuẩn đánh giá PQ tổng thể của bạn. Các trang về chủ đề YMYL có tiêu chuẩn cao hơn các trang về chủ đề không phải YMYL.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/
Điều cần xem xétTại sao nó quan trọng đối với xếp hạng chất lượng trang
Loại websiteCác loại trang và website khác nhau có kỳ vọng khác nhau về xếp hạng PQ. Ví dụ kỳ vọng về PQ có thể khác nhau đối với:

– Các website theo sở thích nhỏ so với các website của công ty lớn.

– Website liên quan đến giao dịch tài chính so với trang web không yêu cầu thanh toán hoặc thu thập thông tin cá nhân.

– Website có nội dung do người bình thường tạo trên cơ sở tự nguyện so với trang web có nội dung do chuyên gia tạo.
Thông tin được cung cấp bởi website và người tạo nội dungMặc dù thông tin mà các website và người sáng tạo nội dung (content creator) cung cấp về bản thân họ không phải lúc nào cũng đáng tin cậy nhưng nó vẫn có thể đưa ra một điểm khởi đầu quan trọng.
Chất lượng MCHãy xem xét mức độ MC đáp ứng được yêu cầu và giúp trang đạt được mục đích.
Tiêu đề của trangTiêu đề của trang được coi là một phần của MC. Tiêu đề MC mang tính mô tả tóm tắt trang, cho phép mọi người đưa ra quyết định sáng suốt về các trang sẽ được truy cập.
Vai trò của Quảng cáo và SC trên trangHãy xem xét cách Quảng cáo và SC đóng góp vào cách mọi người trải nghiệm trang.

Hãy nhớ: Nhiều website cần kiếm tiền để chia sẻ nội dung với người dùng. Chỉ riêng sự hiện diện hay vắng mặt của Quảng cáo không phải là yếu tố cần cân nhắc để đánh giá PQ.
Danh tiếng của website và người sáng tạo nội dungNghiên cứu danh tiếng của website và người tạo nội dung để tìm hiểu cách người khác (người dùng) nhìn nhận website và ai đứng đằng sau nó.
Độ tin cậy của trang: E-E-A-T

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/
Đánh giá mức độ tin cậy của trang. Kinh nghiệm (Experience), Chuyên môn (Expertise) và Thẩm quyền (Authoritativeness) có thể giúp bạn đánh giá về mức độ Tin cậy (Trust). Một số kiểu trang yêu cầu mức độ tin cậy cao.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

Quan trọng: Những cân nhắc này chồng lấp lên nhau. Ví dụ khi kiểm tra chất lượng của MC, bạn có thể nhận thấy những điểm không chính xác về mặt thực tế làm giảm đánh giá mức độ Tin cậy (Trust) của bạn. Trong khi tiến hành nghiên cứu danh tiếng, bạn có thể tìm thấy thông tin về chuyên môn của người sáng tạo nội dung, điều này làm tăng mức độ Tin cậy của bạn. Cách thức hoạt động của xếp hạng PQ được thiết kế như vậy!

3.2 Chất lượng của nội dung chính

Chất lượng của Nội dung chính (Main Content/MC) là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần cân nhắc để xếp hạng PQ. MC đóng vai trò chính trong việc xác định mức độ đạt được mục đích của trang.

Chủ đề thống nhất để đánh giá chất lượng của MC là mức độ MC cho phép trang đạt được mục đích và mang lại trải nghiệm hài lòng cho người dùng. Đối với hầu hết các trang, chất lượng của MC có thể được xác định bằng mức độ nỗ lực (effort), tính độc đáo (nguyên bản/orginality) và tài năng (talent) hoặc kỹ năng (skill) tạo ra nội dung. Đối với các trang thông tin và các trang về chủ đề YMYL, tính chính xác (accuracy) và nhất quán với sự đồng thuận tốt của chuyên gia là điều quan trọng.

Nỗ lực: Xem xét mức độ mà con người tích cực làm việc để tạo ra nội dung thỏa mãn người dùng. Nỗ lực có thể là trực tiếp, chẳng hạn như một người dịch một bài thơ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Nỗ lực có thể được thực hiện trong việc thiết kế chức năng của trang hoặc xây dựng hệ thống hỗ trợ trang web, chẳng hạn như tạo một trang cung cấp dịch vụ dịch máy cho người dùng. Mặt khác, việc tự động tạo hàng nghìn trang bằng cách chạy nội dung có sẵn miễn phí hiện có thông qua phần mềm dịch thuật hiện có mà không có bất kỳ sự giám sát, quản lý thủ công nào, v.v., sẽ không được coi là nỗ lực của con người.

Đối với các trang như bài đăng trên mạng xã hội hoặc thảo luận trên diễn đàn, mức độ tham gia và chiều sâu của cuộc trò chuyện là một phần quan trọng của nỗ lực. Sự đóng góp từ nhiều cá nhân trên các trang như vậy có thể chiếm một lượng đáng kể tổng nỗ lực của con người.
Tính nguyên bản/độc đáo: Xem xét mức độ nội dung cung cấp nội dung nguyên bản, độc đáo không có trên các website khác. Nếu các website khác có nội dung tương tự, hãy xem xét liệu trang đó có phải là nguồn gốc hay không.
Tài năng hoặc Kỹ năng: Xem xét mức độ nội dung được tạo ra với đủ tài năng và kỹ năng để mang lại trải nghiệm hài lòng cho những người truy cập trang.
Độ chính xác: Đối với các trang thông tin, hãy xem xét mức độ chính xác về mặt thực tế của nội dung. Đối với các trang về chủ đề YMYL, hãy xem xét mức độ chính xác và nhất quán của nội dung với sự đồng thuận vững chắc từ phía chuyên gia.

Mục đích của trang, chủ đề của trang và kiểu website đều đóng vai trò quan trọng trong cách đánh giá chất lượng MC. Ví dụ, sự nhất quán với sự đồng thuận lâu dài của chuyên gia là điều quan trọng đối với tư vấn y tế. Kỹ năng rất quan trọng đối với các video hướng dẫn. Tài năng và sự độc đáo rất quan trọng để thể hiện nghệ thuật. Lượng nỗ lực dự kiến dành cho một video ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội ít hơn so với một bộ phim tài liệu dài, được sản xuất chuyên nghiệp trên một website phát trực tuyến video, nhưng cả hai đều cần đủ nỗ lực để tạo ra nội dung thỏa mãn mục đích của mình. Hãy suy nghĩ về nỗ lực, tính độc đáo, tài năng hoặc kỹ năng đối với loại trang mà bạn đang đánh giá.

Đối với mỗi trang bạn đánh giá, hãy dành vài phút để kiểm tra MC trước khi đưa ra kết luận về nó. Đọc bài viết, xem video, xem xét hình ảnh, sử dụng ứng dụng tính toán, chơi trò chơi trực tuyến, v.v. Hãy nhớ rằng MC cũng bao gồm các tính năng và chức năng của trang, vì vậy hãy kiểm tra trang đó. Ví dụ: nếu trang này là trang sản phẩm trên webiste bán hàng, hãy đặt ít nhất một sản phẩm vào giỏ hàng để đảm bảo giỏ hàng đang hoạt động. Nếu trang này là một trò chơi trực tuyến, hãy thử tự mình chơi trò chơi đó. Hãy cố gắng hết sức để tưởng tượng rằng bạn là người rất quan tâm đến chủ đề, chức năng hoặc mục đích mà trang phục vụ, sau đó nghĩ xem MC sẽ khiến người đó hài lòng như thế nào.

MC chất lượng cao và thấp có ở tất cả các định dạng (ví dụ: văn bản, âm thanh, video, hình ảnh) và mọi độ dài (ví dụ: video dạng ngắn và phim tài liệu chuyên nghiệp có thời lượng đầy đủ). Nội dung chất lượng cao và chất lượng thấp cũng tồn tại trên tất cả các loại website, từ trang cá nhân nhỏ đến trang công ty lớn, từ diễn đàn và mạng xã hội đến website xử lý các giao dịch tài chính. Hãy suy nghĩ kỹ về điều gì giúp trang đạt được mục đích và điều gì khiến MC tạo ra sự hài lòng cho người dùng.

3.3 Danh tiếng của Website và Người sáng tạo Nội dung

Một phần quan trọng trong xếp hạng PQ là hiểu được danh tiếng (reputation) của website. Nếu website không phải là người tạo MC chính thì điều quan trọng là phải nghiên cứu danh tiếng của người tạo nội dung.

Nghiên cứu danh tiếng nên được thực hiện theo chủ đề của trang. Ví dụ: nếu trang chứa thông tin y tế, hãy nghiên cứu danh tiếng của website và người tạo nội dung trong mảng cung cấp thông tin y tế. Một website có thể là nguồn truy cập hàng đầu cho một loại nội dung (ví dụ: video hài hước) nhưng lại là nguồn không đáng tin cậy cho một loại nội dung khác (ví dụ: thông tin tài chính).

Danh tiếng của website hoặc người sáng tạo nội dung cũng có thể giúp bạn hiểu được website hoặc người tạo nội dung đó được biết đến nhiều nhất là nhờ điều gì. Ví dụ: các tờ báo có thể được biết đến với những bài báo điều tra độc lập, chất lượng cao trong khi các website châm biếm có thể được biết đến với tính hài hước. Một nhà báo (người sáng tạo nội dung) có thể được biết đến nhờ sự rõ ràng trong các bài báo khoa học của họ trong khi một blogger ẩm thực (người sáng tạo nội dung) có thể được biết đến nhờ các công thức nấu ăn ngon tuyệt mà họ đăng trực tuyến.

Lưu ý rằng một công ty hoặc cá nhân có thể tạo nội dung trên nhiều website khác nhau. Ví dụ: một tờ báo có thể có website riêng, tải nội dung video của họ lên trang chuyên chia sẻ video, đăng thông tin cập nhật lên mạng xã hội và đóng góp nội dung cho kênh truyền hình. Một chuyên gia về một chủ đề nào đó có thể xuất bản các tài liệu nghiên cứu, có một blog dài và chia sẻ những cập nhật ngắn trên mạng xã hội. Trong những trường hợp này, bạn nên tìm hiểu tổng thể về công ty hoặc người sáng tạo nội dung.

Nghiên cứu danh tiếng đặc biệt quan trọng để phát hiện các website và người sáng tạo nội dung không đáng tin cậy. Bề ngoài nội dung có thể trông đẹp mắt nhưng nghiên cứu về danh tiếng có thể vạch trần các hành vi lừa đảo (scams), gian lận (fraud) hoặc các dấu hiệu nguy hiểm khác. Bạn không bao giờ biết những gì bạn sẽ tìm thấy trừ khi bạn nhìn kỹ! Vì vậy, nghiên cứu danh tiếng là cần thiết cho tất cả các nhiệm vụ xếp hạng PQ.

3.3.1 Danh tiếng của website

Danh tiếng của một website dựa trên trải nghiệm của người dùng thực và ý kiến của những người là chuyên gia. Webiste có thể đại diện cho các công ty, tổ chức có thực, cũng như các thực thể khác. Nghiên cứu danh tiếng áp dụng cho cả website công ty, tổ chức hoặc thực thể thực tế mà website đó đại diện.

Nhiều website mong muốn cho người dùng biết họ tuyệt vời như thế nào. Công việc của bạn là đánh giá độc lập Chất lượng Trang của website, không chỉ chấp nhận thông tin xuất hiện trên một hoặc hai trang của website mà không cần xác minh thêm. Hãy nghi ngờ những tuyên bố mà các website đưa ra về chính họ, đặc biệt khi có xung đột lợi ích rõ ràng.

Thay vào đó, hãy tìm kiếm các đánh giá, tài liệu tham khảo, đề xuất độc lập của các chuyên gia, các bài báo và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác về website. Tìm kiếm thông tin được viết bởi một cá nhân hoặc tổ chức, không phải số liệu thống kê hoặc thông tin do máy biên soạn. Các bài báo, bài viết trên Wikipedia, bài đăng trên blog, bài trên tạp chí, thảo luận trên diễn đàn và xếp hạng từ các tổ chức độc lập đều có thể là nguồn thông tin danh tiếng chất lượng.

Đối với các chủ đề YMYL, danh tiếng của một website phải được đánh giá dựa trên những gì các chuyên gia trong lĩnh vực này nói. Khuyến nghị từ các nguồn chuyên gia, chẳng hạn như các hiệp hội chuyên nghiệp (professional societies), là bằng chứng mạnh mẽ về danh tiếng tích cực.

Nguồn thông tin danh tiếng cũng sẽ khác nhau tùy theo chủ đề hoặc loại hình công ty/tổ chức/đơn vị mà website đại diện. Ví dụ: bạn có thể thấy rằng một tờ báo (có website tương ứng) đã giành được giải thưởng báo chí. Các giải thưởng danh giá hoặc lịch sử đưa tin gốc chất lượng cao là bằng chứng mạnh mẽ về danh tiếng tích cực của các website tin tức.

Lưu ý rằng một số loại thông tin về một website không liên quan đến danh tiếng của nó. Ví dụ: các website như Similarweb có thông tin về lưu lượng truy cập Internet vào website nhưng không cung cấp bằng chứng về danh tiếng tích cực hay tiêu cực. Bạn có thể bỏ qua loại thông tin này vì nó không hữu ích cho xếp hạng PQ.

3.3.2 Đánh giá của khách hàng cũng được coi là thông tin về danh tiếng

Đánh giá của khách hàng có thể hữu ích trong việc đánh giá danh tiếng của cửa hàng, doanh nghiệp hoặc bất kỳ website nào cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho người dùng. Bạn có thể coi một số lượng lớn các đánh giá chi tiết, đáng tin cậy, tích cực của người dùng là bằng chứng về danh tiếng tích cực cho một cửa hàng hoặc doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bạn nên giải thích các đánh giá của khách hàng một cách cẩn thận, đặc biệt nếu chỉ có một số ít. Hãy ghi nhớ những điều sau:

  • Hãy hoài nghi về cả đánh giá tích cực và tiêu cực. Bất kỳ ai cũng có thể viết chúng, kể cả chủ sở hữu website hoặc người mà cửa hàng hoặc doanh nghiệp thuê cho mục đích này.
  • Cố gắng tìm càng nhiều đánh giá càng tốt. Bất kỳ cửa hàng hoặc doanh nghiệp nào cũng có thể nhận được một vài đánh giá tiêu cực-điều này là hoàn toàn bình thường và được mong đợi. Các cửa hàng và công ty lớn nhận được hàng nghìn đánh giá và hầu hết đều tồn tại một số đánh giá tiêu cực.
  • Đọc các bài đánh giá vì nội dung của các bài đánh giá là điều quan trọng chứ không chỉ con số hay xếp hạng sao. Các báo cáo đáng tin cậy, thuyết phục về gian lận và sai phạm tài chính là bằng chứng cho thấy danh tiếng cực kỳ tiêu cực. Mặt khác, sự vụ tranh luận với một nhân viên bán hàng thô lỗ hoặc việc nhận một gói hàng chậm trễ không được coi là thông tin tiêu cực về danh tiếng. Hãy sử dụng phán đoán của bạn.

3.3.3 Cách tìm kiếm thông tin danh tiếng về một website

Dưới đây là cách nghiên cứu danh tiếng của website:

1. Xác định “homepage / trang chủ” của website. Ví dụ: đối với website IBM, ibm.com là trang chủ. Bạn có thể cần xác định người tạo nội dung nếu người đó khác với người tạo nội dung trên toàn bộ website.

2. Lấy ibm.com làm ví dụ, hãy thử một hoặc nhiều tìm kiếm sau trên Google:

  • [ibm -site:ibm.com] – Tìm kiếm IBM loại trừ các trang trên ibm.com.
  • [“ibm.com” -site:ibm.com] – Tìm kiếm “ibm.com” loại trừ các trang trên ibm.com.
  • [ibm đánh giá -site:ibm.com] – Tìm kiếm các đánh giá của IBM loại trừ các trang trên ibm.com.
  • [“ibm.com” đánh giá -site:ibm.com] – Tìm kiếm các đánh giá về “ibm.com” loại trừ các trang trên ibm.com.

Lưu ý: Khi tìm kiếm thông tin uy tín, hãy cố gắng tìm những nguồn không phải do website hoặc chính công ty viết hoặc tạo. Ví dụ: IBM có thể có các trang truyền thông xã hội chính thức được hãng duy trì chặt chẽ, những trang này sẽ không được coi là nguồn thông tin danh tiếng độc lập về công ty. Xem ở đây (bài viết trên Wikipedia) về việc xác định và sử dụng các nguồn độc lập.

3. Tìm kiếm các bài viết, tài liệu tham khảo, khuyến nghị của các chuyên gia và thông tin đáng tin cậy khác do mọi người viết về website.

Các bài báo cung cấp thông tin chất lượng cao có thể là nguồn thông tin danh tiếng tốt. Tìm kiếm những bài viết như vậy. Ví dụ: hãy thử [ibm site:en.wikipedia.org]. Các bài báo cung cấp thông tin có thể giúp bạn tìm hiểu về một công ty và có thể bao gồm thông tin cụ thể về danh tiếng, chẳng hạn như các giải thưởng và các hình thức công nhận khác, hoặc cả những tranh cãi và các vấn đề khác. Lưu ý rằng một số bài viết cung cấp thông tin bao gồm thông báo cảnh báo người dùng rằng có những bất đồng về một số nội dung hoặc nội dung có thể đã lỗi thời. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy nghiên cứu, tìm hiểu bổ sung là cần thiết.

4. Hãy chắc chắn rằng thông tin bạn tìm thấy là phù hợp để đánh giá danh tiếng của website. Ví dụ: thông tin danh tiếng cho các chủ đề YMYL phải đến từ các nguồn có kiến thức chuyên môn về chủ đề YMYL liên quan.

Dưới đây là một số ví dụ về thông tin danh tiếng:

Trang mạngThông tin uy tín về websiteSự miêu tả
annualcreditreport.comSearch results for [annualcreditreport.com-site:annualcreditreport.com]

Wikipedia article about annualcreditreport.com

Reputable article about annualcreditreport.com
Thông tin danh tiếng tích cực: Người dùng ở Hoa Kỳ có thể nhận báo cáo tín dụng miễn phí trên website này bằng cách cung cấp Số An sinh Xã hội của họ. Lưu ý rằng bài viết trên Wikipedia cho chúng ta biết rằng “AnnualCreditReport.com là nguồn duy nhất được liên bang ủy quyền và được ủy quyền để lấy báo cáo tín dụng miễn phí.”
clevelandclinic.orgSearch results for [clevelandclinic.org]

Wikipedia article about clevelandclinic.org

Reputable article about the best hospitals in the U.S.
Thông tin danh tiếng tích cực: Theo Wikipedia, Phòng khám Cleveland “hiện được coi là một trong 4 bệnh viện hàng đầu ở Hoa Kỳ” có thể được khẳng định qua các bài báo uy tín được trích dẫn trong phần tài liệu tham khảo. Người dùng có thể tin tưởng vào thông tin y tế trên website này.
csmonitor.com
Search results for [csmonitor.com -site:csmonitor.com]

Wikipedia article about The Christian Science Monitor
Thông tin danh tiếng tích cực: Hãy chú ý đến phần được đánh dấu trong bài viết trên Wikipedia về tờ báo The Christian Science Monitor, trong đó cho chúng ta biết rằng tờ báo này đã giành được một số giải thưởng danh giá. Từ thông tin này, có thể suy ra rằng website csmonitor.com có danh tiếng tích cực.
kernel.org

Search results for [kernel.org -site:kernel.org]

Wikipedia article about kernel.org
Thông tin danh tiếng tích cực: Theo bài viết trên Wikipedia, “Kernel.org là kho lưu trữ mã nguồn chính cho nhân Linux, nền tảng của hệ điều hành Linux phổ biến. Nó làm cho tất cả các phiên bản của mã nguồn có sẵn cho tất cả người dùng. Nó cũng lưu trữ nhiều dự án khác, như Google Android. Mục đích chính của trang này là tạo ra một kho lưu trữ dành cho các nhà phát triển nhân Linux.”
Site selling children’s jungle gymSearch to find reputation information

Search to find reviews

Negative review on a business review page 1 

Negative review on a business review page 2

Negative news article
Thông tin danh tiếng cực kỳ tiêu cực: Website này có vẻ là một cửa hàng có giao diện hoàn hảo; tuy nhiên, có thể tìm thấy nhiều bằng chứng về danh tiếng tiêu cực. Doanh nghiệp có xếp hạng rất thấp trên một website về đánh giá doanh nghiệp. Có một bài báo về gian lận tài chính. Có nhiều đánh giá trên các website khác nhau mô tả người dùng gửi tiền và không nhận được gì.
Site selling products related to eyewearSearch to find reputation information 

Negative review on a business review page

Wikipedia article

Article about business’ criminal behavior
Thông tin danh tiếng cực kỳ tiêu cực/có hại: Website này có hành vi tội phạm như đe dọa thể chất người dùng.
Organization serving the hospitalized veterancommunity

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/
Negative review 1  

Negative review 2

Negative review 3

Negative review 4

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/
Thông tin danh tiếng cực kỳ tiêu cực: Có rất nhiều bài viết tiêu cực chi tiết trên các trang tin tức và website giám sát từ thiện về tổ chức này mô tả gian lận và xử lý sai trái về tài chính.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

3.3.4 Danh tiếng của người sáng tạo nội dung

Đối với cá nhân tác giả và người sáng tạo nội dung, các bài viết thông tin tiểu sử và thảo luận trực tuyến có thể là nguồn thông tin danh tiếng tốt. Mong muốn tìm thấy thông tin danh tiếng chính thức hơn về những người tạo ra nội dung với năng lực báo chí, khoa học, học thuật hoặc chuyên môn truyền thống khác vì họ thường cần uy tín trực tuyến để thành công trong nghề nghiệp. Bằng cấp giáo dục, xác nhận ngang hàng, đồng tác giả chuyên môn và trích dẫn có thể là bằng chứng về thông tin danh tiếng tích cực cho các chuyên gia xuất bản tác phẩm của họ. Lịch sử việc làm cũng có thể hỗ trợ danh tiếng tích cực cho các chủ đề mà việc đào tạo, bằng cấp hoặc kinh nghiệm là quan trọng.

Những người có ảnh hưởng và những người sáng tạo nội dung cá nhân khác kiếm được thu nhập trên nền tảng truyền thông xã hội cũng thường có sẵn thông tin về danh tiếng, từ chi tiết tiểu sử hoặc các bài báo cho đến các nguồn danh tiếng ít chính thức hơn như nhận xét của những người có ảnh hưởng khác trong lĩnh vực của họ.

Đối với những người sáng tạo nội dung không chuyên nghiệp, bao gồm cả những người bình thường đăng bài trên mạng xã hội hoặc diễn đàn, bạn có thể tìm thấy thông tin danh tiếng không chính thức trên chính trang đó, chẳng hạn như nhận xét của người khác về người tạo nội dung. Ví dụ: bạn có thể thấy nhận xét hoặc bài đăng từ những người dùng khác có ích trong việc biết người khác nghĩ gì về một người sáng tạo nội dung cụ thể.

3.3.5 Bạn phải làm gì khi tìm thấy thông tin không có uy tín

Bạn có thể mong đợi là sẽ tìm thấy một số thông tin danh tiếng về các website lớn và những người sáng tạo nội dung nổi tiếng. Những người hoặc doanh nghiệp tạo nội dung với khả năng chuyên môn nhất định thường có sẵn một số thông tin về danh tiếng.

Tuy nhiên, các website nhỏ có thể có ít hoặc không có thông tin danh tiếng. Đây không phải là dấu hiệu của chất lượng cao hay thấp. Nhiều doanh nghiệp địa phương nhỏ hoặc tổ chức cộng đồng có “sự hiện diện trên web” nhỏ và dựa vào truyền miệng.

Hơn nữa, nhiều người bình thường tham gia vào các cuộc thảo luận trên diễn đàn hoặc đăng bài trên các trang mạng xã hội với tư cách cá nhân. Mọi người có thể sử dụng bí danh hoặc tên người dùng để đăng bài nhằm tránh chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân trực tuyến. Do vậy có thể không có thông tin danh tiếng cho một số cá nhân. Việc thiếu danh tiếng về những người đăng nội dung cá nhân không phải là dấu hiệu tích cực hay tiêu cực trong đánh giá của bạn về trang.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng có một số cân nhắc quan trọng liên quan đến xếp hạng PQ (tham khảo lại phần 3.1). Danh tiếng là quan trọng, nhưng nếu website hoặc người tạo nội dung không có thông tin về danh tiếng, hãy chú ý hơn đến các cân nhắc về PQ khác, đặc biệt là khi đánh giá các trang về chủ đề YMYL.

(Nội dung gốc: trang 19 – 25 trong Nguyên tắc cho người đánh giá kết quả tìm kiếm)

Bài trước >>> Hiểu nội dung trang web [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Bài tiếp >>> Kinh nghiệm, Chuyên môn, Thẩm quyền và Tin cậy (E-E-A-T) [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Lưu ý: bản dịch đã được kiểm tra để hạn chế sai sót, nhưng tôi không đảm bảo nó chính xác 100%. Vui lòng đối chiếu với nội dung gốc tiếng Anh khi cần thiết.

Viết một bình luận