Có nên dùng Perma-cache của BunnyCDN khi bạn có người truy cập chủ yếu ở Việt Nam

Perma-cache của BunnyCDN là tính năng mới được họ khai thác để cải thiện chỉ số Cache hit ratio. Đây là một sáng tạo rất có giá trị của Bunny, vì nhờ thế, việc trao đổi dữ liệu với máy chủ gốc được giảm xuống tối đa, đem lại 2 lợi ích căn bản:

Tuy nhiên Perma-cache sẽ làm tốc độ CDN chậm đi đôi chút, dù giá trị này thường không đáng kể.

Tại sao?

Vì dù hiện BunnyCDN có hơn 50 PoP CDN trên toàn cầu, Perma-cache chỉ có 5 cụm máy chủ, một cái ở Singapore, một cái ở Úc, một cái ở châu Âu, và hai cái ở Hoa Kỳ. Đây là điều bắt buộc để cân bằng lợi ích giữa việc tốn dung lượng ổ cứng SSD để lưu trữ vĩnh viễn các file trên website & giảm tốn kém nhờ giảm số lượng PoP cần lưu trữ.

Vì sao nói tốc độ CDN chỉ chậm đi đôi chút. Vì lúc này Perma-cache nằm giữa CDN và máy chủ gốc, và việc trao đổi dữ liệu giữa Perma-cache và CDN diễn ra rất nhanh.


Quay trở lại câu hỏi ở tiêu đề: nếu bạn có khách truy cập chủ yếu ở Việt Nam, tôi khuyên nên bật Perma-cache để website có tốc độ & độ ổn định cao nhất.

Lý do là vì Perma-cache có máy chủ ở Singapore, và đây cũng là vị trí lấy dữ liệu CDN chủ yếu của người dùng tại Việt Nam.

Viết một bình luận