Categories Free hosting

Test tốc độ của hosting miễn phí Cloudaccess: 15/02/2021

Ngày kiểm tra: 15/02/2021

Link: https://freehostpage.cloudaccess.host/


Ping

  • Sent = 322, Lost 0% (tốt);
  • Minimum / Thấp nhất / Tốt nhất = 249ms;
  • Maximum / Cao nhất / Tệ nhất = 438ms;
  • Average / Trung bình = 253ms;

TTFB


Tốc độ tải file

Thử bằng file PDF 30MB.

  • Up: 15s;
  • Down: 45s;

Uptime


PageSpeed

  • Trang chủ: 91 / 95 (di động / máy bàn);
  • Trang post: 93 / 97 (di động / máy bàn);
Back to Top