Categories Chuyển host

Chuyển host cho WordPress theo cách thủ công cũng không tệ lắm

Chuyển hosting theo cách thủ công

Giờ có nhiều biện pháp tiện lợi để bạn chuyển hosting cho WordPress, có thể là bằng plugin (tiện lợi nhất) hoặc câu lệnh SSH (thích hợp cho website dung lượng lớn).

Trong bài viết trên tôi có chê biện pháp chuyển hosting theo phương pháp thủ công lâu và dễ lỗi. Điều đó chính xác, nhưng là lời chê trách có phần quá đáng vì nó không đúng trong mọi trường hợp đâu!

Chuyển hosting theo cách thủ công chỉ thành vấn đề khi:

  • Bạn không có control panel có khả năng nén và giải nén (nguyên nhân chính): khi ấy thì việc tải xuống & tải lên từng file lẻ thông qua FTP đúng là rất mất thời gian cũng như dễ gặp lỗi;
  • Hosting mới ở xa Việt Nam (nguyên nhân phụ): khi đó việc tải xuống và tải lên dữ liệu sẽ mất thời gian hơn;

Còn không thì chuyển host WordPress theo cách thủ công cũng không chậm quá đâu, bạn chỉ việc:

  • Nén dữ liệu website + database trên hosting cũ;
  • Tải nó xuống máy tính của bạn;
  • Tải nó lên hosting mới;
  • Giải nén dữ liệu website + database trên hosting mới;
  • Sửa lại file wp-config.php để thông tin tên cơ sở dữ liệu, mật khẩu của nó được chính xác trên hosting mới;

Vậy là xong rồi!

So sánh kiểu chuyển host thủ công & chuyển host thông qua plugin:

Thủ công Bằng plugin
Tốc độ Chậm hơn Nhanh hơn
Chi phí Hoàn toàn miễn phí Có cả miễn phí / trả phí
Yêu cầu kỹ thuật Phức tạp hơn Đơn giản hơn
Chỉnh wp-config.php Không
Chỉnh lại cấu trúc đường dẫn Thường là Không
Back to Top