So sánh tốc độ tải ảnh sử dụng CDNSun và lưu ở host thông thường

Ảnh lưu tại host (Sing) Ảnh lưu tại CDNSun (Việt Nam)
ảnh Mèo ở hosting gốc ảnh Mèo ở hosting gốc

2 bức trái phải hoàn toàn giống nhau, dung lượng ảnh con mèo này khoảng 1MB, được lấy tại kho ảnh miễn phí Pixabay, chỉ lần tải đầu bạn thấy được khác biệt, để kiểm tra lần nữa, bạn phải xóa lịch sử duyệt web của trình duyệt.

Minh họa này cho thấy ưu thế về tốc độ tải khi sử dụng dịch vụ CDN. (Cập nhật: Ưu thế này giờ không đáng kể sau khi mình chuyển host từ Hoa Kỳ và Sing)

Nhờ khoảng cách dữ liệu gần hơn, qua đó giúp giảm độ trễ, và hệ quả là tốc độ trang web nhanh hơn đáng kể.