Câu lệnh SELECT trong SQL

Câu lệnh SELECT dùng để lựa chọn dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu.

Kết quả được lưu trong bảng kết quả, gọi là bộ kết quả.

Cú pháp của SQL SELECT:

SELECT ten_cot,ten_cot
FROM ten_bang;

hoặc

SELECT * FROM ten_bang;

Cơ sở dữ liệu Demo

Trong khoá này chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Northwind được nhiều người biết đến.

Dưới đây là lựa chọn từ bảng Customers:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Ví dụ về câu lệnh SELECT lựa chọn cột

Câu lệnh SQL dưới đây lựa chọn cột “CustomerName” và “City” từ bảng “Customers”:

Ví dụ

SELECT CustomerName,City FROM Customers;

Kết quả (lấy 5 mẫu đầu tiên):

CustomerNameCity
Alfreds FutterkisteBerlin
Ana Trujillo Emparedados y heladosMéxico D.F.
Antonio Moreno TaqueríaMéxico D.F.
Around the HornLondon
Berglunds snabbköpLuleå

Ví dụ về câu lệnh SELECT *

Câu lệnh SQL dưới đây lựa chọn tất cả các cột từ bảng “Customers”:

Ví dụ

SELECT * FROM Customers;

Di chuyển trong khối kết quả

Hầu hết các hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu cho phép điều hướng trong khối kết quả với các hàm lập trình, thí dụ như: Di chuyển tới bản ghi đầu tiên, Lấy nội dung bản ghi, Chuyển đến bản ghi tiếp theo, vân vân.

Các hàm lập trình giống như vậy không có trong chuyên mục SQL. Để học về truy cập dữ liệu với lời mời gọi hàm, hãy ghé thăm khoá học về PHP của chúng tôi.

Viết một bình luận