Giải thích các tùy chọn của plugin Perfmatters (phần 10)

tích hợp Google Analytics

Xem phần 9 trong chuỗi bài viết về Perfmatters.

Local (tự host) mã Google Analytics

Tự host mã Google Analytics có thể giúp bạn tăng tốc độ website bằng cách giảm các tìm kiếm DNS bổ sung và giải quyết được vấn đề “leverage browser caching / mở rộng thời gian cache trình duyệt” của mã này. Nó cũng cho phép bạn tải mã analytics từ máy chủ CDN của riêng bạn, cái có thể giúp tận dụng lợi thế từ single HTTP/2 connection (tuy nhiên, nếu bạn dùng CDN, bạn lại đánh mất lợi ích của giảm tìm kiếm DNS bổ sung, vì bản thân CDN là các máy chủ khác với máy chủ gốc tải trang HTML trong hầu hết các thiết lập thông thường).

Đọc thêmGiải thích các tùy chọn của plugin Perfmatters (phần 10)

Giải thích các tùy chọn của plugin Perfmatters (phần 9)

bản đồ và liên kết

Bạn có thể tham khảo phần 8 ở liên kết này.

1. Vô hiệu hóa Google Maps API trong WordPress

Một số giao diện và plugin WordPress có Google Maps API được tích hợp sẵn (built-in) và thật không may: đôi khi bạn không có tùy chọn cho phép tắt chúng đi. Đáng tiếc là Google map có thể làm ảnh hưởng rất xấu đến hiệu suất trang của bạn, ngay cả khi các yêu cầu là kiểu tải không đồng bộ (async). Thường yêu cầu được thực hiện qua Google Maps API chính thức đi đến URL sau:

Đọc thêmGiải thích các tùy chọn của plugin Perfmatters (phần 9)

Giải thích các tùy chọn của plugin perfmatters (phần 8)

giỏ hàng

Bạn có thể muốn tham khảo phần 7 ở liên kết này.

1. Vô hiệu hóa các script và style của WooCommerce

Khi bạn đã cài WooCommerce, theo mặc định, nó sẽ tải các script và style trên tất cả các trang trong website WordPress. Điều này chắc chắn không tốt cho hiệu suất, tốc độ. Như bạn có thể thấy bên dưới, trên trang web thử nghiệm của chúng tôi, WooCommerce tải 8 script trên trang chủ, dù ở đây chẳng hề có bất kỳ sản phẩm nào.

Đọc thêmGiải thích các tùy chọn của plugin perfmatters (phần 8)

Website tải chậm: 10 nguyên nhân & cách khắc phục

website tải chậm như sên

Website tải chậm có rất nhiều nguyên nhân, tuy nhiên trong bài viết này tôi chỉ tập trung vào các nguyên nhân quan trọng nhất. Nội dung chủ yếu hướng đến những ai dùng WordPress, còn ai dùng hệ quản trị nội dung khác sẽ vẫn nhận được các lợi ích thực tế, vì nguyên lý căn bản vẫn giống nhau.

Đọc thêmWebsite tải chậm: 10 nguyên nhân & cách khắc phục

Giới thiệu Closte.com – Viên ngọc quý trong thế giới hosting dành cho WordPress

trang chủ của Closte

Tôi từng nghĩ Kinsta là dịch vụ hosting tốt nhất dành cho WordPress, cả ở khía cạnh hiệu suất và tính năng. Nhưng Closte đã thay đổi suy nghĩ ấy của tôi.

Tôi đang dùng Closte được 7 tháng rồi và tôi rất hạnh phúc với lựa chọn này.

Bài viết dưới đây là đánh giá trung thực từ người khách hàng hạnh phúc với dịch vụ! Tôi không ăn hoa hồng (affiliated) từ Closte.com.

Đọc thêmGiới thiệu Closte.com – Viên ngọc quý trong thế giới hosting dành cho WordPress

Giải thích các tùy chọn của plugin perfmatters (phần 7)

preconnect

Bạn có thể xem phần 6 trong chuỗi bài giải thích các tính năng của plugin perfmatters.

1. DNS-prefetch

DNS prefetching cho phép bạn phân giải tên miền (thực hiện tìm kiếm DNS ở background / chế độ nền) trước khi người dùng click vào link, điều đó có thể cải thiện hiệu suất ít nhiều. Điều này được thực hiện bằng cách thêm thẻ rel=”dns-prefetch” vào phần header của trang WordPress.

Đọc thêmGiải thích các tùy chọn của plugin perfmatters (phần 7)

Giải thích các tùy chọn của plugin perfmatters (phần 6)

Chim Puffins

Bạn có thể xem phần 5 của chuỗi bài viết giải thích các tùy chọn của Perfmatters ở link vừa dẫn.

1. Heartbeat API

WordPress Heartbeat API sử dụng /wp-admin/admin-ajax.php để chạy các lời gọi AJAX từ trình duyệt web. Trong khi đây là tính năng hay thì nó đồng thời cũng là nguyên nhân gây tăng sử dụng CPU và tạo ra số lượng lớn lời gọi PHP. Lấy ví dụ, nếu bạn để trang dashboard mở, nó sẽ tiếp tục gửi đi các yêu cầu POST tới file này ở tần số thông thường, tức là 15 giây một lần. Ví dụ bên dưới cho thấy điều đó xảy ra như thế nào:

Các yêu cầu Admin-ajax trong logs
Các yêu cầu Admin-ajax trong logs

Đọc thêmGiải thích các tùy chọn của plugin perfmatters (phần 6)