Background là thuộc tính quan trọng trong CSS, nó được dùng để tạo nền cho các thẻ mà dễ thấy nhất là thẻ body. Nền có hai kiểu: nền màu và…

Categories CSS

5 thuộc tính của font trong CSS

CSS có rất nhiều thuộc tính, bạn có thể có được trang web đẹp mà không cần biết tất cả, nhưng có một vài thuộc tính vô cùng quan trọng…

Categories CSS

Cách dùng margin và padding trong CSS

Hai thuộc tính CSS đơn giản nhưng ảnh hưởng rất mạnh đến thẩm mỹ của trang là margin và padding. Chúng quan trọng bởi vì bạn sẽ không thể tìm…

Back to Top