Cách đặt mật khẩu dễ nhớ

Việc có hàng loạt các tài khoản phải nhớ từ Gmail, Facebook, Yahoo đến hàng chục diễn đàn lớn nhỏ lại cộng thêm mật khẩu các dịch vụ trên mạng nữa khiến bạn rất dễ bị rối và quên béng mất chúng! Bạn muốn mật khẩu dễ nhớ – đúng thế – nhưng nó vẫn phải đủ an toàn nữa. Blog Kiến càng sẽ cùng bạn tìm giải pháp.

Đọc thêm

Tại sao không nên đặt mật khẩu chỉ toàn là số

Số 0 đến 9

Rất nhiều người lấy mật khẩu chỉ tuyền các số (có thể đó là một ngày tháng năm nào đó có ý nghĩa), điều ấy giúp cho việc ghi nhớ tuy nhiên đây lại là mật khẩu rất dễ hack. Hôm nay chúng ta sẽ làm thí nghiệm để thấy chương trình phá mật khẩu mất bao nhiêu thời gian tìm những mật khẩu chỉ toàn là số.

Đọc thêm

Thí nghiệm sự khác nhau giữa mật khẩu mạnh và mật khẩu yếu

Hoang mang

Hôm nay Blog Kiến càng sẽ làm vài thí nghiệm về thời gian phá password để chúng ta cùng thấy được sự khác nhau giữa mật khẩu mạnh và mật khẩu yếu. Lần này là tiến hành phá mật khẩu thực sự chứ không chỉ tính toán độ mạnh dựa vào thời gian phá trên lý thuyết.

Đọc thêm

PasswordBird – Trang web online tạo mật khẩu mạnh mà dễ nhớ

Hãy xem chuỗi này: fujn#Lkf349@uOm! – đây là mật khẩu cực kỳ mạnh – nhưng không thân thiện vì khó nhớ. Trong thực tế tạo ra mật khẩu khó đoán lại không phức tạp như mọi người tưởng tượng, cứ nghĩ một chuỗi ngẫu nhiên khoảng 16 ký tự thì bạn đã có một mật khẩu mạnh rồi – Vấn đề nằm ở chỗ, phải tạo cho được mật khẩu vừa khó phá nhưng lại dễ nhớ cho người chủ sở hữu nó. Nếu chưa có kinh nghiệm, để chọn được mật khẩu thỏa mãn cả 2 tiêu chí trên không hề đơn giản.

Đọc thêm

Độ mạnh của mật khẩu và các phương pháp đánh giá

Đánh giá theo thời gian phá password
Với máy tính 10 tỷ phép tính/giây
Cần 9 ngàn năm để đoán ra mật khẩu ở trên

Đánh giá một mật khẩu là mạnh hay yếu là nhân tố quan trọng giúp bạn an tâm về tài khoản của mình. Trong thực tế, không phải cứ áp dụng theo các lời khuyên chọn mật khẩu mạnh là bạn chắc chắn sẽ có mật khẩu mạnh! Tại sao lại thế?

Đọc thêm