Categories Bảo mật

Cách đặt mật khẩu dễ nhớ

Việc có hàng loạt các tài khoản phải nhớ từ Gmail, Facebook, Yahoo đến hàng chục diễn đàn lớn nhỏ lại cộng thêm mật khẩu các dịch vụ trên mạng…

Categories Bảo mật

Cách đặt mật khẩu cho file Word

MS Word có tính năng đặt mật khẩu khá mạnh và thao tác rất đơn giản giúp bạn ngăn chặn tình trạng truy cập trái phép vào tài liệu riêng…

Categories Bảo mật

Thử xem Keylogger làm được gì

Hôm nay chúng ta chơi một trò có phần nguy hiểm, thử cài phần mềm theo dõi bàn phím (Keylogger) xem nó ghi lại những hoạt động gì và gây…

Back to Top