Categories WordPress

Các cài đặt Viết, Đọc & Thư viện của WordPress

máy đánh chữ

Trong phần cài đặt (settings) của WordPress có 3 phần khá dài và phức tạp đã được tôi viết trước riêng từng cái, bao gồm:

3 phần còn lại khá ngắn gọn nên tôi gộp chung làm một trong bài viết này.

Các tùy chọn đó nằm ở phần sau:

các cài đặt khác

1. Viết / Writing

cài đặt khu vực Viết

Phần này với hầu hết trường hợp bạn không cần làm gì cả. Nhưng tôi vẫn giải thích ở đây để bạn hiểu mục đích của từng cái phòng trường hợp có thể dùng.

Default Post Category: đây là tùy chọn thư mục mặc định. Các bài viết khi tạo mới trong WordPress cần phải chọn thư mục cho nó. Nếu bạn không chọn (thường là vì quên) bài viết sẽ tự động đưa vào thư mục mặc định này.

WordPress đã tạo sẵn một thư mục có tên là Uncategorized / Chưa phân loại để chứa các bài như vậy (thư mục này không bao giờ bị xóa). Nếu muốn bạn có thể thay đổi sang thư mục khác. Tuy nhiên lời khuyên của tôi là không cần làm vậy.

Default Post Format: đây là tùy chọn định dạng bài viết mặc định. Bình thường là Standard / Tiêu chuẩn. Và bạn cũng không nên thay đổi tùy chọn này.

Đăng bài qua email: như tên gọi của nó, đây là cách bạn đăng bài thông qua email, 3 năm qua dùng WordPress tôi chưa bao giờ sử dụng nó. Tôi tự hỏi nếu phải mất công đăng nhập email để đăng bài thì sao tôi không đăng nhập trang quản trị luôn cho xong. Có thể tôi chưa hiểu hết tính năng của nó chăng?

Update Services: dịch vụ cập nhật. Khi bạn đăng một bài viết mới, WordPress sẽ tự động thông báo tới các dịch vụ cập nhật trong khung, điều này giúp cho mọi người biết được bạn vừa đăng hoặc cập nhật một bài viết. Bạn cũng không cần thực hiện bất cứ điều chỉnh nào. Hãy cứ để như mặc định.


2. Đọc / Reading

thiết lập đọc

Phần này trong thực tế có thể có những điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn, chứ không giống phần Viết / Writing.

Your homepage displays. Nghĩa là trang chủ hiển thị ra bên ngoài nội dung nào mà bạn muốn, bạn có 2 lựa chọn:

  • Your latest post: đây là chọn lựa trang chủ hiển thị nội dung bài viết mới nhất của bạn (bài Post). Đây là thiết lập ưa thích của khá nhiều trang web, đặc biệt là các trang thường xuyên cập nhật hoặc trang tin tức – họ muốn người ghé thăm blog thấy các bài viết mới nhất. Như trang của mình hiện cũng chọn cách này.
  • A static page (select below): đây là lựa chọn trang chủ hiển thị cố định một trang nào đó. Thường là định dạng trang (pages) chứ không phải post. Thiết lập này có thể thích hợp với các trang kinh doanh, công ty, với trang chủ là nội dung cố định giới thiệu về công ty đó.

Blog pages show at most. Số lượng bài viết tối đa hiển thị ra bên ngoài trong trường hợp bạn tick chọn hiển thị nội dung mới nhất. Con số mặc định là 10, nghĩa là sẽ hiển thị 10 bài gần đây nhất, và đây là mặc định rất tốt mà ít người muốn điều chỉnh. Tất nhiên nếu muốn bạn có thể tăng hoặc giảm theo ý thích.

Syndication feeds show the most recent. Nghĩa là Số bài viết trong RSS Feed. Bạn cứ để nguyên như vậy. Không cần điều chỉnh gì đâu.

For each article in a feed, show. Nó liên quan đến phần trên. Đây cũng là lựa chọn mà bạn không cần điều chỉnh gì.

Search Engine Visibility. Tương tác với công cụ tìm kiếm. Đoạn tiếng Anh: “Discourage search engines from indexing this site” nghĩa là “Ngăn máy tìm kiếm lập chỉ mục trang này”. Dĩ nhiên trong hầu hết trường hợp bạn không tick chọn nó. Vì bạn muốn công cụ tìm kiếm cập nhật nội dung của bạn. Hãy nhớ cái này để như mặc định, không cần điều chỉnh gì cả.

Cuối cùng nếu bạn có bất kỳ thay đổi nào trong phần 2 này, hãy nhấn vào Save Changes ở cuối để lưu giữ thiết lập.


3. Thư viện

Đây là nội dung tiếng Anh của phần này:

thư viện - tiêng Anh

Còn đây là nội dung tiếng Việt tương ứng:

thư viện - tiếng Việt

Sự thật là bạn không cần làm gì với phần này cả. Hãy cứ để nguyên. Và tạm thời cũng không cần hiểu vội cho đỡ nhức đầu.

Bài tiếp theo: Phân quyền thành viên trong WordPress.

Back to Top