Cách xóa blogspot và khôi phục lại blog đã xóa

Xóa blog

Với tài khoản Google bạn được quyền tạo nhiều blog, ngược lại bạn cũng có quyền xóa blog trong danh sách – cách thực hiện như sau, trước tiên ở trang Blogger bạn vào phần cài đặt của blog muốn xóa:

cài đặt blog

Tiếp theo, bạn click vào lựa chọn Khác:

chọn khác

Nó sẽ hiện lên link xóa blog:

xóa blog

Bạn nhấn vào link xóa blog rồi xác nhận xóa.

xác nhận xóa blog

Dù bạn nhấn xóa thì Google vẫn chưa xóa hẳn blog của bạn (vì biết đâu trong lúc tức giận bạn xóa – lúc nào đó bạn muốn lấy lại blog thì sao!), nó chỉ có nghĩa là khi ai đó truy cập vào địa chỉ blog sẽ không thấy bất kỳ bài viết nào nữa. Google cho bạn tối đa 90 ngày để khôi phục lại blog bị xóa (cả nội dung và tên miền blog), sau 90 ngày thì blog sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Để khôi phục bạn chỉ cần vào phần blog đã xóa:

blog đã xóa

Rồi nhấn hủy xóa blog nào muốn khôi phục…

P/S: Trước khi xóa blog, bạn nên chọn tải xuống blog, bạn sẽ có một file .xml, file này chính là nội dung của toàn bộ blog. Nếu có file này thì dù sau cả năm trời đi chăng nữa, bạn vẫn khôi phục lại được nội dung của blog, tên miền của blog thì chưa chắc khôi phục được nhé, vì sau 90 ngày bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tên miền blog mà trước đây bạn đã xóa.

Leave a Comment