Categories WordPress

Cách VPS hoạt động

cách VPS hoạt động

Nếu bạn đã quen với VMware hoặc Virtualbox, bạn sẽ quen với cách hoạt động của dịch vụ lưu trữ VPS. Các chương trình này cho phép bạn chạy những gì được gọi là hệ điều hành ảo hóa (virtualized operating systems) từ một máy. 

Lấy ví dụ: máy tính của bạn có thể đang chạy OS X (Macbook), nhưng bạn có thể chạy các hệ thống khác nhau như Linux hoặc Windows XP mà không cần phải cấu hình lại hoặc khởi động lại máy tính của mình.


Môi trường lưu trữ web VPS hoạt động theo cách giống như một hệ điều hành ảo hóa với nghĩa là: một máy chủ sẽ có khả năng chạy rất nhiều hệ điều hành ảo hóa trên một máy chủ duy nhất – vì mỗi hệ thống ảo hóa hoạt động như thể nó là một máy chủ chuyên dụng (dedicated server). Có thể ảo hóa thông qua một siêu giám sát (hypervisor). 

Một siêu giám sát là phần cứng, phần mềm hoặc firmware của máy tính tạo và chạy các máy ảo (VM) bằng cách tách phần cứng vật lý bên dưới khỏi hệ điều hành và ứng dụng của máy tính. Hệ thống máy tính mà hypervisor chạy trên đó được gọi là máy chủ và mỗi máy ảo được gọi là máy khách (guest machine).

VPS

Hypervisor cung cấp cho mỗi máy khách (mỗi trang web sử dụng VPS) một hệ điều hành ảo, và quản lý cũng như thực thi các hệ điều hành khách. Quá trình này sử dụng hiệu quả nhất các tài nguyên máy tính như băng thông mạng, không gian bộ nhớ và chu kỳ của bộ xử lý. Vì lý do này, một siêu giám sát cũng có tên là Virtual Machine Monitor (VMM).


Máy chủ lưu trữ VPS dựa vào một siêu giám sát để lấy tài nguyên từ máy chủ vật lý và cung cấp cho mỗi trang web quyền truy cập vào một máy chủ giả lập (máy ảo). Các máy chủ vật lý này thường được tổ chức trong một trung tâm dữ liệu và được chia đều cho nhiều ngăn ảo (được gọi là ảo hóa máy chủ). Mỗi ngăn được cho thuê và phần mềm máy chủ được thiết lập riêng trên chúng để mỗi đơn vị có khả năng hoạt động như một đơn vị độc lập. Mỗi VPS riêng lẻ được gọi là một vùng chứa và máy chủ mà mỗi vùng chứa được giữ bên trong được gọi là một nút (node).

Với VPS, bạn được hưởng lợi từ nhiều lợi thế của một máy chủ chuyên dụng với chi phí thấp hơn đáng kể. Nó cung cấp nhiều đặc quyền hơn trong hệ điều hành (OS) và cho phép người dùng cài đặt bất kỳ loại phần mềm nào có khả năng chạy trên hệ điều hành đó. Mỗi phần mềm của máy chủ ảo được cài đặt riêng biệt, cho phép thực hiện chức năng độc lập cho tất cả người dùng.


CPU và bộ nhớ định trước được chia sẻ trên tất cả các tài khoản dùng chung không gian máy chủ. Vì vậy có thể có các website lớn hơn trang của bạn nhiều đang dùng VPS khác trên cùng máy chủ vật lý của bạn, nhưng điều đó sẽ không làm ảnh hưởng đến website của bạn (nếu dùng shared hosting thì sẽ ảnh hưởng). Bạn được đảm bảo về tài nguyên hệ thống mà bạn đang trả tiền mua.

VPS là một bước tiến đối với hầu hết người dùng, nhưng bạn sẽ có lợi khi biết thêm một chút về công nghệ. Khi trang web của bạn được lưu trữ trên VPS, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tự thiết lập, bảo trì và chạy máy chủ. Xử lý một máy chủ internet không phải là một nhiệm vụ dễ dàng gì cho lắm! 

Nó liên quan đến việc bạn phải để ý tới các bản vá bảo mật, cấu hình máy chủ, cập nhật phần mềm, v.v. Trừ khi bạn có khả năng về kỹ thuật, nếu không nó sẽ phức tạp, và vì lý do này có hai phiên bản VPS- VPS được quản lý (managed VPS / dễ dàng hơn cho bạn / đắt hơn) và VPS không được quản lý (unmanaged VPS / sử dụng vất vả hơn / rẻ hơn).

(Biên tập từ bài viết What is VPS hosting? của Namecheap)

Back to Top