Categories Công cụ Perfmatters

Giải thích các tùy chọn của plugin Perfmatters (phần 4)

Bạn có thể vô hiệu hóa hoặc bật script trong Script Manager của plugin Perfmatters bằng cách sử dụng Regex (rugular expressions). Điều này đặc biệt hữu ích với các website có cấu trúc URL phức tạp hơn hoặc với các trang được tạo động (archives, tìm kiếm, vân vân).

Trước khi đi vào phần chính, bạn có thể tham khảo phần 3 ở đây.

Cách sử dụng Regex

Giả dụ bạn muốn vô hiệu hóa script trên URL của thư mục, nhưng các nơi khác thì không. Trong trường hợp đó, bạn có thể sử dụng regular expression cho URL thư mục. Với regular expressions, có nhiều cách bạn có thể viết chúng đúng cú pháp, dưới đây là một vài biến thể như vậy.

Biến thể 1

Dùng để vô hiệu hóa script khi URL chứa từ khóa category

(category)
Vô hiệu hóa script thông qua Regex

Biến thể 2

Dùng để vô hiệu hóa script khi URL chứa từ khóa /category/

(\/category\/)

Bạn có thể nhắm mục tiêu đến nhiều category cùng một lúc giống như thế này.

(\/(category1|category2|category3)\/)

Biến thể 3

Vô hiệu hóa script khi URL bao gồm https://domain.com/category/

(https:\/\/domain.com\/category\/)

Biến thể 4

Đoạn mã bên dưới đây có thể sử dụng để nhắm đến các script xuất hiện trên các trang kết quả động được tạo bởi WordPress tìm kiếm.

(\/\?s=)

Bạn cũng có thể sử dụng Regex để vô hiệu hóa script, hoặc bạn có thể sử dụng nó để bật script bằng mẫu regex đã được vô hiệu hóa ở tất cả các nơi khác.

Bật Script sử dụng Regex

Bạn cũng có thể sử dụng Regex như một kiểu loại trừ khi vô hiệu hóa script ở tất cả mọi nơi.

Bật script thông qua Regex
Bật script thông qua Regex

Có thể bạn có một plugin nào đấy mà bạn muốn vô hiệu hóa ở tất cả mọi nơi, nhưng bạn cần chạy nó trên hai trang page1 và page2.

(\/(page1|page2)\/)

Bạn xem tiếp phần 5 ở đây.

Back to Top