Cách thay đổi biểu tượng mặc định của Blogspot trên trình duyệt

Theo mặc định biểu tượng của blogspot trên tab trình duyệt sẽ là chữ B màu trắng trên nền màu cam – thông thường thì bạn sẽ muốn thay đổi biểu tượng này để tạo cá tính riêng cho trang web.

Cách làm như sau, đầu tiên là vào phần Bố cục:
Vào bố cục
Tiếp đến nhấn vào liên kết chỉnh sửa của Favicon:
Chỉnh sửa favicon

Một cửa sổ mới bật ra – nhấn vào Chọn tệp tin để chọn hình đại diện từ máy tính của bạn – bạn nhớ phải chọn hình vuông có độ lớn không quá 100KB:

Chọn hình vuông có kích thước dưới 100KB

Cuối cùng nhấn Lưu là thành công.

Leave a Comment