Cách tạo danh sách khi viết bài trong Blogspot

Danh sách dạng số các việc cần làm

Danh sách là cách hay để làm bài viết của bạn rõ ràng và dễ hiểu hơn. Thêm danh sách vào Blogspot rất đơn giản, bạn có 2 tùy chọn:

  1. Thêm danh sách được đánh số như thế này hoặc
  • Thêm danh sách với dấu đầu dòng (theo mặc định là chấm tròn)
Để thêm danh sách vào bài viết, bạn nhấn vào biểu tượng như hình dưới đây ở trang soạn thảo:
Thêm danh sách vào blogspot
Nếu muốn danh sách dạng số thì nhấn vào biểu tượng tương ứng (bên trái), dạng chấm tròn thì ở bên phải.
Một số câu hỏi:
  • Khi nào tôi nên tạo danh sách? Bạn nên tạo danh sách khi dữ liệu là trong một nhóm và liên quan mật thiết đến nhau, thí dụ danh sách sinh viên trong lớp, danh sách các thành viên trong gia đình, danh sách các trang web được truy cập nhiều nhất Việt Nam hay danh sách các việc cần làm trước khi đi ngủ.
  • Khi nào thì tôi nên dùng danh sách dạng số, khi nào dùng dạng chấm tròn? Bạn nên dùng danh sách dạng số trong trường hợp danh sách của bạn cần có thứ tự, chẳng hạn, danh sách những người giàu nhất thế giới – tức là có người xếp số 1, người xếp số 2, vv. Còn danh sách các nước trong ASEAN, thì nên dùng chấm tròn, vì bạn không có ý định mô tả nước nào là quan trọng nhất, trong khi đó danh sách các nước có diện tích nhỏ nhất thế giới thì lại nên sử dụng dạng số.

Leave a Comment